Порушення ринку

Порушення ринку – порушення цінового механізму ринку, в результаті дії зовнішніх або внутрішніх чинників, при якому розподіл обмежених за своїм числа економічних ресурсів стає неефективним. Порушення ринку – це сукупність конкретних ринкових умов, відносин і зв’язків, при яких практично відсутня конкуренція на ринку.

Основною перевагою ринку є досягнення загальної рівноваги та оптимального, згідно з визначенням оптимальності по Парето, розподілу ресурсів економіки. Згідно даного визначення ефективності по Парето, дане розподіл не може бути здійснено:
• Без наявності повної і вичерпної інформації про вартісні характеристики і ринках;
• Без системи економічного стимулювання учасників ринку.

Відповідно до даної формулюванні ринку, все ситуації, при зникненні описаних переваг – можна називати порушеннями ринку.

Основоположними зовнішніми і внутрішніми чинниками, що викликають порушення ринку можна виділити:
• Політичні та соціальні конфлікти (військові операції, революції, страйки);
• Екологічні катастрофи;
• Науковий прогрес і різка зміна переваг споживачів;
• Глобальні зміни світових ринків;
• Неправильне державне втручання в справи ринку.

Саме явище порушення ринку свідчить про спотворення і скруті роботи всього ринкового механізму, про неможливість повного дотримання його основних принципів, про його «хворобливості» і слабкості. Даний стан вже не відповідає нормальному і проявляється в таких негативних ринкових сигналах, як нестабільний попит і пропозицію, скорочення доходів бізнесу, поява “серії неплатежів” і зростання обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості, погіршення якості продукції, що продається, різке зростання або різке падіння цін, згасання конкуренції серед учасників ринку.

Найкращим прикладом порушення ринку є ситуація морального ризику або моральної небезпеки. В даному випадку, йдеться про невиконання головного базового принципу забезпечує здоров’я ринку – чесних і вільних договірних відносинах, як основних для ринкової взаємодії, без допомоги яких неможливе створення мережі контрактів та здійснення ефективних обмінних операцій, а також про порушення головних правил економічної етики. Моральний ризик проявляється в переслідуванні тільки особистих інтересів з використанням підступності і може включати більш явні форми несумлінної поведінки: злодійство, брехня і шахрайство. Спотворена або свідомо неповна інформація, якщо обман навмисний, введення в оману, спотворення істини і інших методах по заплутування партнерів, також можна віднести до моральної небезпеки.

ПОДІЛИТИСЯ: