Поняття «сальдо»: визначення і значення в бухгалтерії і зовнішній торгівлі

Сальдо – це термін, що позначає різницю між надходженням коштів і їх витрачанням протягом певного проміжку часу. Хоча про те, що таке сальдо, можна говорити дуже різнобічно, виділимо 2 аспекти (сфери застосування), з позиції яких ми будемо оцінювати значення даного терміна: бухгалтерський облік і торгові відносини із зарубіжними країнами.

Сальдо в бухгалтерському обліку

Термін «сальдо», який використовується в бухгалтерському обліку, означає залишок по бухгалтерському рахунку, який вираховується як різниця між сумами записів по дебету і кредиту рахунків. При записи він переноситься на нову сторінку і розраховується щомісяця на перше число.

У разі, коли дебет більше кредиту, йдеться про дебетовом сальдо – воно записується в активі (нагадаю, що про пасиви і активи в бухгалтерському обліку можна прочитати за представленою посиланням) і відображає стан і грошових коштів організації на поточному рахунку на конкретну дату.

Кредитне сальдо виникає в разі, коли кредит перевищує дебет. Воно записується в пасиві і відображає стан джерел господарських засобів.

У разі, якщо бухгалтерський рахунок має з-до, рівне нулю (іншими словами, не має залишку), то він вважається закритим. Але буває і так, що по деяких рахунках утворюються в один час відразу два типу з-до – і дебетове і кредитне.

Коли ми аналізуємо бухгалтерський рахунок, нас в першу чергу повинен цікавити найближчий до нас проміжок часу, наприклад, останній місяць, протягом якого вівся рахунок. Виходячи з такої позиції, нас в першу чергу будуть цікавити таким дані, як:

Вхідне сальдо (або його ще називають початкове) – то, що утворилося при аналізі рухів по рахунку за останній аналізований період (як правило, місяць) і на початок періоду (в нашому випадку місяці) є залишком по рахунку.

Сальдо за період – результат складання всіх операцій по бухгалтерському рахунку за конкретний проміжок часу.

Дебетовий і кредитовий обороти за період – показники, які розраховують зміни засобів, записаних у відповідних частинах бухгалтерського рахунку, за певний період.

Кінцеве сальдо (або його ще називають вихідним) – у випадку з активними рахунками розраховується як сума дебетового сальдо на початок місяця і дебетового обороту за мінусом кредитового. У випадку з пасивним рахунком технологія розрахунків будується наступним чином: до кредитовому сальдо додається кредитовий оборот, а потім віднімається дебетовий.

Як вже зазначалося раніше, в першу чергу, бухгалтера цікавлять показники вхідного або вихідного з-до на проміжку часу в один місяць.

Поняття, що використовується при аналізі показників у зовнішній торгівлі

При аналізі або оцінці масштабів зовнішньоторговельної діяльності країни, поняття «сальдо» набуло широкого поширення.

У даній сфері доречно говорити про таких визначеннях, як:

Сальдо торгового балансу – може бути застосовано при оцінці різниці між обсягами експорту та імпорту і розраховується, власне, як різниця між вартістю першого і другого. Зовнішньоторговельний баланс – це показник, що оцінює співвідношення вартості експортованих та імпортованих товарів за певний проміжок часу (найчастіше рік). Якщо певна країна мають виручку від продажу товарів за кордон більше, ніж складають її витрати на покупку товарів з-за кордону, то говорять, що з-до позитивне. У зворотному випадку, коли країна закуповує товарів на більшу суму, ніж продає, слід говорити про негативний з-до торгового балансу. Звичайно ж, позитивне з-до – варіант більш кращий, оскільки негативний торговий баланс створює в країні надлишок імпортних товарів, які становлять значну конкуренцію вітчизняним виробникам. Даний параметр актуальний, наприклад, при аналізі кредитоспроможності країни та виявленні рівня її надійності для інвесторів. Наприклад, його оцінює Міжнародний Валютний Фонд, коли приймає рішення про видачу кредиту тій чи іншій країні. Але, в цілому, даний параметр не може в повній мірі оцінити поточний стан економіки в країні. Прикладом можуть послужити США – країна, торговий баланс якої був дефіцитним з 1976 року, не дивлячись на те, що рівень життя в країні залишається одним з найбільш високих у світі.

Є ще один параметр, який необхідно знати при аналізі зовнішньої торгівлі країни – сальдо платіжного балансу – розраховується шляхом вирахування платежів, відданих за кордон, з надходжень до країни з-за кордону. Варто нагадати, що сам по собі платіжний баланс являє собою відомість, в якій наочно зафіксовані руху грошових коштів з однієї країни в іншу. Відповідно, позитивне з-до – ознака перевищення платежів, що надійшли з-за кордону над вихідними, а негативне – знак того, що платежів більше йде за кордон, ніж надходить в країну.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.