Поняття прибутку і його роль у розвитку підприємств

Прибуток – це різниця між отриманими коштами та витратами на виготовлення продукції, вона ж є основним показником фінансової діяльності підприємства. Величина прибутку вимірюється в грошовій формі.

Завдання кожного підприємства – це отримання максимальних вигод, при мінімальному рівні витрат. Це дає можливість залишатися на плаву, бути конкурентно-спроможними і займати високий рейтинг в умовах ринкових відносин.

Компанії, які вступають у відносини на ринку товарів, вважаються товаровиробниками. Підприємства, визначивши вартість товару, продають його покупцям, і отримують за це грошову виручку, яка ще не є чистим прибутком.

Існує таке поняття, як собівартість продукції, яка включає в себе всі витрати на виробництво і продаж товарів і послуг.

Обставини отримання і неотримання прибутку:

 • якщо кількість грошових коштів отриманих від незаконного продажу продукції перевищують собівартість, то підприємство одержує прибуток від господарської операції;
 • якщо ж отримані кошти рівні собівартості, то прибуток відсутній, так як вдається покрити тільки виробничі витрати і витрати, пов’язані з реалізацією товарів і послуг;
 • якщо грошові витрати перевищують отримані грошові доходи, то підприємство зазнає збитків. Систематичне повторення таких ситуацій може привести компанію до розорення.

Категорія, до якої належить поняття “прибуток”, для економіки і підприємницької діяльності, є дуже важливою, тому що компанії не має прибутку абсолютно не рентабельні і не економічні.

Основний сутністю підприємницької діяльності є отримання прибутку, саме це і вважається головним джерелом її формування.

Прибуток підприємства представлена, свого роду, стимулом і має подвійне значення:

в деяких ситуаціях, прибуток визначається як сукупність стимулів проведення діяльності в сфері підприємництва (наприклад, в соціальній економіці ринкових відносин кожен суб’єкт може отримати свою винагороду: підприємець – у вигляді прибутку, а робоча сила – у вигляді заробітної плати);

також в ситуаціях, при яких прибуток представлена ​​у вигляді експлуататорської суті підприємництва, яка пов’язана з можливостями підприємця (на основі приватного підприємництва та власності на виробничі засоби і капітал) привласнити кінцевий результат чужих старань. Обсяг отриманих прибутків в будь-якому випадку дуже тісно пов’язаний з рівнем заробітної плати. Оскільки, приватний підприємець може зменшити розмір заробітної плати для збільшення обсягів прибутку. У таких випадках і розкривається експлуататорська сутність прибутку.

Прибуток відіграє величезну роль у державній діяльності і всіх галузей економіки, особливо її реального сектора. Саме тому існує безліч трактувань цього поняття з даної точки зору:

 • прибуток – це, свого роду, показник ефективності та фінансового результату при проведенні різної діяльності в сфері підприємництва, з його допомогою розраховують показники рентабельності (співвідношення отриманого прибутку до доходів, витрат, активів або ж власного капіталу);
 • прибуток є головним джерелом формування власного капіталу і розвитку виробничих процесів на підприємстві;
 • прибуток також може бути основним джерелом вирішення всіх проблем, які пов’язані зі збільшенням вартості майна компанії. Так як, потрібен постійний ріст власних активів підприємства;
 • прибуток повинна бути постійною і в достатніх обсягах, так як тут дієва зв’язок прибутку з власними коштами. Досягнення цієї взаємозв’язку може врятувати підприємство від банкрутства;
 • за допомогою одержаного прибутку підприємств здійснюється поповнення державного бюджету, оскільки податок на прибуток вважається одним з основних елементів системи оподаткування України.

Прибуток дає можливість забезпечити:

 • повноту прибутковості в державну систему бюджетів;
 • високий рівень розвитку потреб населення в сфері соціального забезпечення (медицина, освіта, наука і т.д.);
 • фінансову підтримку для розвитку оборони держави.

Твердість національної грошової одиниці – гривні, визначається саме обсягами прибутку, отриманої підприємствами і організаціями. Її збільшення є результатом зміцнення позицій гривні, збалансованості показників на макроекономічному рівні, зниження інфляційних процесів, поліпшення рівня життя населення країни.

ПОДІЛИТИСЯ: