Поняття і функції ризику

Ризик – можливість отримання в результаті здійснення прийнятого рішення кращого чи гіршого результатів, а також отримання того самого результату, за яким здійснюється вибір управлінського рішення.
Відмінність фактичного варіанту управлінського рішення від очікуваного обумовлено невизначеністю фінансово-господарської середовища. Невизначеність фінансово-господарської середовища – причина існування господарського ризику. Таким чином, у підприємницькій діяльності завжди існують ризики. Їх потрібно не ігнорувати, а розумно ними керувати.
Функції ризику:
1. Інноваційна – проявляється в стимуляції пошуку нетрадиційних рішень проблем, що стоять перед підприємцем.
2. Регулююча – складається з двох іпостасей: конструктивної (вносить певний порядок) і деструктивної (руйнує).
3. Захисна – має два аспекти. Механізм дії ризику повинен передбачати захист особи, яка приймає рішення, в разі, якщо його дії з управління ризиком внаслідок об’єктивних причин призвели до негативних наслідків. Історико-генетичний аспект – підприємці на будь-якому історичному етапі розвитку економіки шукали, шукають і будуть шукати кошти і форми захисту від можливих небажаних наслідків ризику: страхування, фонди, вироблені теорії ризику. Соціально-правовий аспект – полягає в створенні сприятливого економічного, правового, соціально-культурної, технологічної середовища для підприємницької діяльності та забезпечення права на ризик. Важливе поняття в зв’язку з цим – правомірність ризику.
4. Аналітична – пов’язана з тим, що наявність ризику обумовлює необхідність вибору одного з можливих альтернативних рішень шляхом аналізу кожного з них і їх наслідків.

ПОДІЛИТИСЯ: