Помилки при проведенні політики гнучких цін

Через через недостатню кваліфікованість початківців компаній і складності встановлення економічних прогнозів виникає безліч помилок, основні з яких:

– Під час формування цінової політики центральним елементом визначаються витрати виробництва.

– Ціноутворення не встигає за різкими змінами на валютно-фінансовому ринку в умовах економічної нестабільності.

– Недостатня сегментація типів продукції за собівартістю.

У певній ситуації подібні прорахунки можуть призвести до суттєвих знижень прибутку або до повного банкрутства. Найбільш вразливими виявляються молоді компанії зі слабкими позиціями на ринку. Подібні помилки актуальні в основному для пострадянського простору і пояснюється ще збереглися впливом планової економіки, коли ціни формувалися виключно директивно на основі витрат.

Будь-яка організація прагне до підвищення виробничих потужностей, зниження енерговитрат і ресурсозбереження. Це досягається завдяки низьким витратам виробництва, які зумовлює політику витрат:

– У випадку вагомої частки продукції на ринку і можливості отримати максимум прибутку доцільно зменшити виробничі витрати на пошук нових розробок і сфокусувати основні потужності підприємства на вже добре освоєної продукції.

– Для початківців підприємств сприятливим рішенням стане вкладення інвестицій у вдосконалення технологічного і технічного сектора. Необхідний пошук інноваційних шляхів розвитку, а також значні капіталовкладення в маркетинговий сектор – реклами, піар, просування.

Зниження витрат зберігається при будь-якій ціновій політиці.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Націнка: визначення