Політика вільної торгівлі

Вільна торгівля (інша назва «фрітредерство») – один з видів зовнішньоторговельної політики держави, при якому забезпечується його невтручання в протікають на міжнародному ринку процеси. Іншими словами, органи влади не перешкоджають експорту та імпорту – не застосовувати субсидії і тарифи.

Сутність такої політики полягає в тому, що митні органи беруть на себе зобов’язання лише по реєстрації продукції, яка перетинає кордони країни. Ціна на товари і послуги формується співвідношенням попиту і пропозиції на міжнародному ринку, і більш ніякі чинники на неї не впливають. На практиці фрітредерство в більшості своїй дозволяє і імпортерам, і експортерам залишатися у виграші.

Особливості вільної торгівлі

Сутність вільної торгівлі полягає в тому, що митні органи беруть на себе зобов’язання лише по реєстрації продукції, яка перетинає кордони країни. До них можна віднести:

  • усунення бар’єрів на міжнародному ринку для товарів і послуг – тарифів, податків, субсидій для виробників і т.д;
  • відсутність жорсткої політики щодо зовнішньої торгівлі – строгих законодавчих актів і податків, які обмежують права закордонних виробників і дають переваги вітчизняним підприємствам;
  • відкритий для всіх покупців і продавців ринок;
  • прозорість, доступність і надійність інформації на ринку;
  • відсутність можливостей у конкретних підприємств впливати на умови торгівлі, в тому числі і через зв’язок з державними органами.

Плюси вільної торгівлі

Політика вільної торгівлі характеризується рядом переваг, серед яких можна виділити головні:

  • поліпшення добробуту країн, що беруть участь в торгівлі, шляхом спеціалізації на виробництві конкретних товарів;
  • підвищення якості послуг і продуктів в умовах зростаючої конкуренції;
  • перерозподіл виробничих ресурсів;
  • стабілізація цін, що формуються за допомогою пропозиції і попиту на ринку;
  • стимуляція масового випуску товарів, розширення асортименту.

Вільна торгівля має безліч переваг в порівнянні з протилежною політикою протекціонізму. Вона дає можливість міжнародного ринку розвиватися і виходити на новий рівень, розширювати виробникам клієнтську базу, а також підтримувати належну якість продуктів і послуг. Звичайно, така політика далеко не ідеальна, і в деяких країнах втручання держави, нехай і мінімальну, але все ж необхідно.

ПОДІЛИТИСЯ: