Політика дорогих грошей

Політика дорогих грошей має на увазі цілий комплекс обмежувальних заходів, спрямованих на подорожчання грошей і зниження темпів інфляції. Найчастіше така політика застосовується в економічній ситуації, коли спостерігається надмірне збільшення загальних витрат. Для стабілізації економіки Центробанк намагається обмежити їх за рахунок скорочення резервів комерційних банків, які забезпечують населенню доступ до дешевих фінансових ресурсів.

Політика дорогих грошей передбачає подорожчання кредитів на тлі загального зменшення пропозиції грошових ресурсів. Результатом її проведення виступає збільшення процентної ставки і подорожчання грошей. Зворотною стороною цього процесу вважається скорочення рівня інвестицій у виробництво і збільшується безробіття. Тому політика дорогих грошей розглядається як крайній захід, спрямована на зниження рівня інфляції.

Які заходи потрібно вжити для реалізації такої політики?

В рамках політики дорогих грошей Центробанк робить наступні заходи:

 • Ініціює продаж облігацій та інших цінних паперів, що належать державі, на відкритому ринку. Це, в свою чергу, призводить до зниження резервів, накопичених комерційними фінансовими інститутами.
 • Збільшує мінімальну норму обов’язкових резервів. Такий підхід сприяє звільненню фінансових установ від надлишкових резервів.
 • Збільшує облікову ставку. Результатом такого рішення стає зменшення інтересу комерційних банків до позичання коштів у Центробанку для збільшення своїх внутрішніх резервів.

Які цілі переслідує політика дорогих грошей?

Така політика Центробанку переслідує такі цілі:

 • домогтися стабілізації нацвалюти;
 • знизити темпи і обсяги кредитування;
 • знизити або, принаймні, зберегти темпи інфляції;
 • стимулювати зростання особистих заощаджень населення.

До яких наслідків призводить політика дорогих грошей?

Ця політика Центробанку має як певні переваги, так і деякі недоліки. До позитивних моментів відносяться наступне:

Збільшення активів нефінансового сектора за рахунок стабілізації інфляційних процесів.
Присутність на ринку економічно стабільних підприємств. Адже банківський кредит на умовах підвищеної відсоткової ставки можуть собі дозволити тільки ефективно працюють організації.

Але така політика має і певні негативні наслідки, зокрема:

 • зменшення обсягів банківського кредитування і зростання витрат, пов’язаних з його обслуговуванням;
 • збільшення спаду в економіці;
 • погіршення ситуації з поверненням боргів і як наслідок зниження стабільності банківської системи в цілому;
 • зниження інвестиційної активності;
 • збільшення кількості банкрутств як комерційних банків, так і підприємств.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Банк Японії (Bank Of Japan – BOJ)