Політика дешевих грошей: сильні сторони

Заходи по зниження кредитної ставки сприяє збільшенню інвестиційної активності, зростання зайнятості населення і ВВП. В результаті збільшується виробнича потужність підприємств, знижується рівень безробіття, збільшується конкурентоспроможність вітчизняних виробників. Важливо пам’ятати, що така політика ефективна тільки в разі переважання експорту над імпортом. У зворотному випадку можливий негативний ефект.

Головна перевага даної політики – створення потужної валютно-фінансової платформи, яка стабілізує економіку країни. Коротко суть механізму можна описати таким чином:

1. Рішення на урядовому рівні має суттєвий вплив на політику банків другого рівня щодо резервної ставки.

2. Підвищення (зменшення) резервів регулює попит і пропозицію на фінансові кошти.

3. Збільшення або зменшення грошового попиту безпосередньо впливає на зменшення відсотка кредитування.

4. Зменшення кредитування сприяє зниженню інвестиційної активності. В результаті частка зовнішніх інвесторів на ринку падає.

5. Зниження інвестицій веде до збільшення попиту. Це дозволяє активувати внутрішні виробничі потужності країни.

6. Зростання попиту сприяє збільшенню виробничих потужностей, зростання зайнятості населення і відповідно ВВП.

Світова практика показує, що політика дешевих грошей іноді виявляється невиправданою. Як приклад, банки першого рівня можуть надати комерційним організаціям можливість видавати кредити шляхом збільшення резервної норми.

Дешеві гроші в реаліях сучасної економіки

Дешеві гроші в реаліях сучасної економіки останні роки спостерігається різке стрибкоподібне зміна на валютно-фінансовому ринку. Світові валюти нафтозалежних економік показують негативну динаміку з падінням цін на «чорне золото». Щоб зберегти економіку ряд країн був змушений пустити національні валюти у «вільне плавання». Це дозволило плавно подолати економічні потрясіння, зберегти конкурентоспроможність вітчизняних виробників і утримати падіння рівня ВВП в цілому. Центральні Банки приймають вимушені заходи і збільшують резервні норми тоді коли це необхідно.

Стрімке зростання національної валюти США негативно впливає на прибуток світових експортерів, які втрачають значну частину прибутку. В результаті експортери змушені підвищувати ціни на продукцію, що ввозиться, що безпосередньо позначається на вартості для кінцевих споживачів. У сформованих економічних реаліях уряд змушений знижувати розмір процентної ставки до гранично допустимого значення, збереження якого здійснюється за рахунок внутрішніх резервів країни.

Негативний вплив дешевих грошей на економіку

Негативним ефектом політики дешевих грошей може стати збільшення інфляції і повна девальвація національної валюти. Це пояснюється значним збільшенням попиту, який перевищує можливості виробничої потужності країни. Зростаючий попит на товари і послуги в таких умовах підриває розвиток вітчизняних виробників.

У сучасній економічній ситуації грамотна політика дешевих грошей виявляється найбільш ефективною і безпечною тільки при жорсткому контролі за витратою фінансових коштів з боку державного сектора. Явною загрозою такої політики є виснаження внутрішніх резервів, після чого функціонування обраного курсу буде підтримуватися завдяки зовнішнім інвестиціям і позиками. Щоб уникнути негативних наслідків, необхідно розвивати внутрішній ринок цінних паперів і залучати інвесторів до вичерпання внутрішніх резервів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Планування фінансів