Покриття процентних платежів

Покриття процентних платежів (interest cover) – це коефіцієнт, який може бути використаний в якості фінансового показника. Він характеризує здатність організації покривати витрати на виплату процентів за борговими зобов’язаннями протягом аналізованого періоду. Таке співвідношення використовується інвесторами при попередньому аналізі компанії. Чим менше покриття процентних платежів, тим вище ризик, пов’язаний з інвестуванням.

Як порахувати покриття?

Для розрахунку можливо використовувати просту формулу:

ICR = EBIT / Interest Expense

Уточнимо, що за формулою ICR – це шуканий коефіцієнт покриття, EBIT – прибуток до оподаткування, Interest Expense – величина відсотків, які потрібно сплатити. Нормальним значенням вважається 1.5. Якщо показник покриття нижче, великий ризик банкрутства організації. Значення менше 1 говорить про те, що компанія має стільки боргів, що зовсім не здатна розплатитися з ними. Однак і занадто високе значення теж несе негативний сенс – це значить, що позиковий капітал використовується організацією недостатньо ефективно. Компанія не ризикує застосовувати кредитне плече, отже, віддача від власного капіталу не є максимальною.

Покриття процентних платежів не вважається надійним показником фінансових можливостей організації. Зниження прибутку EBIT може бути тимчасовим наслідком якого-небудь зовнішнього впливу, наприклад, політичного рішення. Саме тому досвідчений інвестор розглядає коефіцієнт покриття процентних платежів не за один останній період, а в динаміці за останні кілька років. Їх молоді колеги повинні пам’ятати, що засновувати рішення про здійснення вкладень в компанію на основі тільки покриття не можна – цей показник допомагає доповнити картину, підтверджує або спростовує підсумки попереднього дослідження.

Інші переваги і недоліки покриття

До переваг можна зарахувати наступне:

Коефіцієнт дозволяє зрозуміти, наскільки може бути зменшена операційний прибуток, щоб це не викликало занепокоєння кредиторів.

Коефіцієнт показує, у скільки разів прибуток перевищує витрати.

Мінуси такі:

Прибуток до оподаткування не може бути використана для погашення боргу повністю, особливо при наявності у компанії високих амортизаційних відрахувань.

Показник не враховує інші фіксовані витрати, наприклад, плату за оренду активу.

ПОДІЛИТИСЯ: