Покриття дивіденду

Покриття дивідендів є одним з найпрозоріших фінансових показників у звітності акціонерного товариства. Він наочно демонструє інвесторам скільки разів за підсумками звітного періоду суспільство могло б виплатити дивіденди по акціях звичайного типу. При цьому джерелом таких виплат є прибуток підприємства, очищена від податків.

Інвестиційні коефіцієнти

Інвестори використовують їх для попередньої оцінки перспектив компанії в частині інвестицій, приймаючи рішення про здійснення вкладень в її цінні папери. Майбутніх акціонерів в першу чергу хвилює величина прибутку, яка буде зароблятися на кожен рубль зроблених вкладень і може бути виражена у вигляді дивіденду. Аналіз співвідношення показника поточної ціни акцій до їх майбутньої ринкової вартості, паралельно з вивченням інших інвестиційних проектів, дозволяє визначити перспективність пропонованих бізнес-напрямків і прийняти зважене рішення про вкладення.

Розрахунок показника покриття дивіденду

Визначити величину покриття дивідендів можна за допомогою співвідношення відповідних коефіцієнтів, що розраховується за формулою:

Покриття дивідендів = Прибуток на акцію / Дивіденд на акцію

Прибуток на акцію є один з найбільш затребуваних коефіцієнтів, який визначає, яка частина від підсумкової прибутку товариства за вирахуванням податків, припадатиме на одну розміщену акцію звичайного типу.

Кількість розміщених акцій обчислюється як різниця між сумарним числом випущених організацією акцій і числом акцій, розміщених у власному інвестиційному портфелі. У разі, коли підприємство випускає крім звичайних ще і акції привілейованого типу при розрахунку слід відняти від обсягу чистого прибутку величину припадають на них дивідендів:

Прибуток на акцію = (Чистий прибуток – Дивідендні виплати по акціях привілейованого типу) / Число акцій звичайного типу в зверненні

Саме цей коефіцієнт здатний вплинути на оціночну вартість підприємства.

Дивіденд на акцію є коефіцієнтом, що показує величину грошових виплат, що припадають на акцію звичайного типу. Порядок визначення цього коефіцієнта досить простий:

Дивіденд на акцію = Дивіденди по акціях звичайного типу / Число акцій звичайного типу в зверненні

Аналіз інвестиційних показників

Після визначення коефіцієнта покриття дивідендів акціонери товариства мають чудову нагоду оцінити ймовірність сталості дивідендних виплат. Чим нижче значення коефіцієнта, тим важче буде компанії в майбутніх періодах зберегти рівень виплат, особливо в невдалі, з точки зору прибутку, роки.

Крім цього, коефіцієнт показує перспективність компанії в плані зростання. Про це говорить високе значення показника, що підтверджує здатність підприємства до накопичення доходів для подальшої реалізації інвестиційних проектів.

Отримане в результаті розрахунків від’ємне значення показника є ознакою що почалися на підприємстві фінансових труднощів.

Але, незважаючи на можливість визначення численних коефіцієнтів і їх досить точного аналізу, необхідно пам’ятати, що будь-який з них є тільки певного роду підказкою для інвестора, надаючи йому можливість зрозуміти, які внутрішні процеси і зміни відбуваються в господарській діяльності підприємства і як вони зможуть вплинути на подальший розвиток бізнесу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кредит змішаний