Показники національної економіки

Для економіки кожної конкретної країни можна виділити ряд макроекономічних параметрів – показників національної економіки. До таких можна віднести:

1. Валовий національний продукт – загальна вартість всієї продукції (послуг) створена національними підприємствами як усередині країни, так і за її межами.

2. Валовий внутрішній продукт – загальна вартість всієї продукції (послуг), які випущені виключно на території своєї країни. При цьому компанія виробник може бути, як вітчизняної, так і зарубіжної.

Розрахунок згаданих вище показників на базі поточних цін дозволяє отримати «номінальні» параметри.

Якщо ж до уваги беруться постійні ціни, то можна отримати «реальні» показники ВНП та ВВП.расчет реального ВВП

Взаємозв’язок між двома показниками можна вивести через спеціальний параметр, так званий дефлятор ВНП.

3. Чистий національний продукт – це найбільш точний показник, що характеризує внутрішній стан економіки. Його розрахунок проводиться за простою формулою – ВНП «мінус» амортизаційні відрахування.

4. Національний дохід – ще один макроекономічний параметр, що відображає реальний дохід населення за конкретний проміжок часу. Розрахунок «НД» можна зробити шляхом вирахування непрямих податків бізнесменів з параметра чистого національного продукту. Тобто НД = ЧНП – податки.

До непрямих податків можна віднести цілий ряд показників – доходи компаній, прибуток від отримання ренти, доходи найманих службовців і керівників, процентний дохід і так далі.

5. Особистий дохід (ЛД) розраховується як сума всієї одержуваної населенням прибутку, але після вирахування податків, оплати за страховку і нерозподіленого доходу. До отриманого параметру потрібно додати трансферні платежі.

6. Особистий наявний дохід. Цей параметр є описаний вище показник, але за вирахуванням індивідуальних податків. Отже, ЛРД – це той прибуток, яку економіка отримає в чистому вигляді.

7. Показник УЕБ можна розрахувати за простою формулою. Досить з внутрішнього національного продукту відняти всі негативні фактори, що впливають на добробут.

8. Національне багатство – це комплекс усіх благ суспільства зокрема і держави в цілому, якими володіє суб’єкт на конкретний період часу. Вперше параметр національного багатства був порахований в 1664 році. В економіці Росії набув широкого поширення тільки з 1864 року.

ПОДІЛИТИСЯ: