Показники міжнародної торгівлі

Існує ряд показників, які характеризують міжнародну торгівлю:

1. Світовий товарообіг – сума зовнішньоторговельних товарооборотів всіх країн. У свою чергу зовнішньоторговельний оборот – це сукупність імпорту та експорту однієї країни. Світовий товарообіг оцінюють за обсягом і динаміці: обсяг вимірюється в доларах США, а крім того, в натуральних одиницях виміру (тоннах, баррелях), а для оцінки динаміки використовуються ланцюгові і середньорічні індекси зростання.

2. Структура дозволяє судити про частки частини товарообігу, обраної в залежності від класифікаційного критерію. Загальна структура відображає відношення експорту до імпорту, товарна показує частку конкретного товару в товарообігу. Також товарна структура показує співвідношення між торгівлею товарами і послугами (зараз 4: 1). Географічна структура вимірює частку одного товарного потоку – частина товарів, що рухаються між згрупованими за територіальною ознакою країнами.

3. Коефіцієнти еластичності експорту та імпорту – це показники, що характеризують динаміку сукупного попиту на імпорт і експорт. Вважається коефіцієнт еластичності як відношення обсягу імпорту (експорту) і його ціни. Якщо попит еластичний (тобто коефіцієнт більше 1), країна збільшує витрати на імпорт, так як умови торгівлі сприятливі. Показники еластичності можуть ефективно використовуватися для оцінки як міжнародної, так і зовнішньої торгівлі.

4. Квоти. ВТК (зовнішньоторговельна квота) вважається за такою формулою:

ВТК = ((Експорт + Імпорт) / 2 * ВВП) * 100%

ВТК показує, наскільки залежимо внутрішній ринок від світового, і характеризує його відкритість. Значимість імпорту для країни визначається за імпортною квотою, яка представляє собою відношення імпорту до ВВП (за тим же принципом вважається і експортна квота).

5. Рівень спеціалізації. Спеціалізація характеризує частку внутрішньогалузевої торгівлі в загальному обороті (наприклад, торгівлю автомобілями конкретної марки). Для оцінки використовується індекс спеціалізації, які позначається буквою Т. Величина коефіцієнта коливається в діапазоні від 0 до 1: чим ближче значення до одиниці, тим глибше розподіл праці.

6. Торговий баланс. Фундаментальним показником зовнішньої торгівлі держави вважається сальдо торгового балансу – різниця між ввезенням і вивезенням. Торговий баланс – визначальний елемент платіжного балансу держави.

...
ПОДІЛИТИСЯ: