Показники кон’юнктури ринку

До основних показників ринкової кон’юнктури можна віднести:

1. Рівень промислового виробництва. Тут враховуються такі параметри, як динаміка, обсяг і структура самого пропозиції. За цим показником можна зробити висновки, наскільки конкурентоспроможний ринок тієї або іншої країни в аспекті світової господарської діяльності або ж конкретної галузі.

2. Інвестиційний процес. Ключове значення має динаміка вкладень в той чи інший виробництво, що дозволяє робити висновки про перспективи подальшого розвитку. Якщо рівень інвестицій занадто слабкий, то велика ймовірність зниження попиту і подальшого “падіння” ринку. У ситуації, коли обсяги інвестицій зростають, можна розраховувати на підвищення обсягу замовлень, збільшення спроста, розширення виробництва і так далі.

3. Обсяги замовлень. За допомогою такої інформації можна оцінити рівень завантаження виробничих потужностей в найближчий період часу, а також робити якісь висновки щодо подальших кроків щодо виправлення ситуації.

4. Трудові показники. Тут враховується все дані, що стосуються умов праці людей – рівень безробіття, тривалість робочого дня (тижня), обсяги фонду заробітної плати і так далі.

5. Внутрішній товарообіг. У розрахунок беруться дані про перевезення вантажів всередині країни, оборот роздрібної торгівлі, інформація про рух товарних запасів, обсяги продажів і так далі. Такі дані мають ключове значення при аналізі кон’юнктури товарних ринків. Ще один важливий показник – оборот роздрібної торгівлі. Він дозволяє оцінити реальні зміни в рівні життя і платоспроможності людей.

6. Зовнішня торгівля. Тут враховуються такі параметри, як географія імпорту та експорту продукції, його обсяги. Як правило, при зростанні промисловості підвищується товарообіг в сфері зовнішньої торгівлі. У свою чергу криза в країні може пригнічувати цього показник.

7. Кредитно-грошова сфера – випуск цінних паперів, величина облікового відсотка, курс акцій, обсяг грошових коштів в обігу, рух банківських депозитів. Всі перераховані вище показники в тій чи іншій мірі характеризують кон’юнктуру ринку в кредитно-грошовій галузі.

8. Ціни характеризують середню цінову політику по різних товарних групах і формують цілий ряд індексів – споживчих цін, виробництва, індекс-дефлятор і так далі.

Всі перераховані вище показники можуть змінюватися протягом часу. Як наслідок, їх можна розділити на кілька основних видів:

1. проциклічна. Їх особливість – зростання в фазу підйому ринку. Якщо ж починається фаза спаду, то проциклічна показники також будуть знижуватися. До таких можна віднести ціни, обсяги випуску продукції, швидкість обігу грошей і так далі.

2. контрциклічна Такі параметри в період спаду ранка ростуть, під час його росту, навпаки, знижуються. До них відноситься рівень безробіття, обсяги виробничих запасів, число банкрутств тощо.

3. Ациклічні показники ніяк не прив’язані до фаз економічних циклів. Прикладом такого параметра є обсяги експорту (як правило, вони завжди залишаються на одному рівні).

...
ПОДІЛИТИСЯ: