Показники конкурентоспроможності

Високий рівень конкурентоспроможності – це один з головних показників успішної діяльності будь-якої компанії. Конкурентоспроможність можна характеризувати як високоефективну здатність того чи іншого підприємства домінувати на ринку виробництва та реалізації певних товарів і послуг і його вміння придушувати конкуренцію з боку інших виробників, що займаються аналогічною діяльністю.

Основні критерії ефективної конкурентоспроможності

Ознаками ефективної конкурентоспроможність будь-якої великої компанії, що працює в тій чи іншій сфері виробництва, є:

– мінімальний рівень виробничих витрат;
– якісна фондовіддача;
– рентабельність виробництва продукції;
– висока продуктивність праці;
– позитивний коефіцієнт затовареності готовою продукцією;
– позитивний коефіцієнт завантаження підприємства;
– рентабельність роздрібних і оптових продажів;
– здатність до постійного розвитку виробничої бази;
– платоспроможність і незалежність від кредитів;
– здатність до автономного існування;
– високий рівень фінансового прибутку.

Багато експертів вважають найголовнішими критеріями якісної виробничої та фінансової конкурентоспроможності вартість і затребуваність товару. Так, наприклад, продукція великої фармацевтичної компанії, що займається випуском життєво важливих лікарських засобів, буде користуватися більшою популярністю, ніж товари компанії, що реалізує деталі для рідкісних моделей промислового обладнання.

Критерії конкурентоспроможності можуть змінюватися в залежності від специфіки діяльності підприємства і ситуації, що склалася на фінансово-економічному ринку, тому визначити чіткі ознаки високого рейтингу тієї чи іншої компанії можна тільки в умовах динаміки її розвитку.

Методи оцінки показників конкурентоспроможності

Методи оцінки показників конкурентоспроможності даний час широко використовуються 4 типи методів, що дозволяють виявити позитивну або негативну динаміку показників конкурентоспроможності.

1. Матричні методи. Ґрунтуються на якісній маркетингової оцінці діяльності компанії і пропонованих нею товарів і послуг. В основу таких методів покладено скрупульозний аналіз спроможності підприємства конкурувати з іншими виробниками. Крім того, обов’язково враховується життєвий цикл продукції, яку випускає компанія.

2. Методи, засновані на дослідженні оцінки конкурентоспроможності. Використання даних методів має на увазі облік прямо пропорційній залежності рівня ефективності діяльності компанії і якості її продукту. Для дослідження показників конкурентоспроможності в цьому випадку використовуються маркетингові та кваліметричні програми.

3. Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції. Основний сенс методу – оцінка конкурентоспроможності підприємства в балах за спеціальною шкалою. Майбутні перспективи компанії, оцінюються з урахуванням його виробничих ресурсів та здатності знаходити нові шляхи вирішення проблем, пов’язаних з поліпшенням технологій виготовлення товарів.

4. Комплексні методи. Комплексний підхід до оцінки конкурентоспроможності ґрунтується на аналізі всіх тих інноваційних рішень, які використовуються компанією для просування своєї продукції на ринку. Даний метод вимагає залучення додаткових інвестицій, тому застосовується вкрай рідко.

У кожного з перерахованих вище методів є як переваги, так і недоліки, тому багато організацій, щоб уникнути виникнення похибок, в процесі оцінки рівня конкурентоспроможності застосовують різні методологічні комбінації, збудовані з урахуванням специфіки конкретного підприємства. Такий підхід дозволяє отримувати максимально достовірні результати і виробити правильні шляхи вирішення виявлених в процесі дослідження проблем.

Методологія оцінки показників конкурентоспроможності досить складна і вимагає самого професійного підходу. Ні в якому разі не можна допускати до процесу аналізу роботи компанії фахівців не знайомі з тонкощами і нюансами діяльності оцінюваної організації, так як отримані ними результати можуть істотно розходитися з реальними показниками.

ПОДІЛИТИСЯ: