Показники економіки підприємства

При аналізі економіки підприємства особлива увага приділяється наступним параметрам:

1. Коефіцієнт ліквідності – параметру, який відображає здатність організації своєчасно гасити боргові зобов’язання. Такий параметр, в свою чергу, буває:

– поточної ліквідності. Являє собою відношення оборотного капіталу компанії, поділеного загальну величину короткострокових зобов’язань. Цей параметр, як правило, відображає, чи вистачить у компанії грошей для виплати всіх боргів за короткостроковими зобов’язаннями. Параметр по МСФО – від одиниці до трьох;

коефіцієнт поточної ліквідності
– термінової ліквідності. Для розрахунку використовуються найбільш ліквідні оборотні кошти компанії, які діляться на короткострокові зобов’язання структури. До найбільш ліквідних активів можна віднести – дебіторські борги, фінанси, інвестиції (на невеликий період часу) і так далі. Оптимальне значення по МСФО – від 0,7 до 0, 9;
– чистий оборотний капітал являє собою різницю між сумарною величиною активів компанії та її короткостроковими боргами.

2. Коефіцієнт оборотності (ділової активності). Показник відображає, наскільки якісно компанія застосовує свої грошові кошти (дохід). Тут можна виділити кілька основних параметрів:

– оборотність запасів відображає, наскільки швидко компанія реалізує свої залишки. Розрахунок проводиться як відношення змінних витрат до середньої ціни запасів (вимірювання проводиться в кількісному відображенні);

– оборотність дебиторского боргу показує, скільки діб необхідно для отримання виплати за боргами у інших компаній. Розрахунок проводиться на основі декількох показників – середнього значення кредиторського боргу за рік, поділене на загальний обсяг прибутку і кількість днів у році (365);

– оборотність кредитного боргу відображає, в який термін компанія розплатитися з боргами. Розрахунок проводиться просто – середній параметр кредиторського боргу ділиться на загальну суму покупок і число днів в році (365);

– оборотність основних засобів (відбивається в кількості). Параметр показує, наскільки ефективно компанія витрачає основні кошти. Розрахунок проводиться за простою формулою – загальний обсяг доходу за рік ділиться на обсяг необоротних засобів (з обліку основних фондів);

– оборотність активів – відображає, наскільки компанія ефективно використовується активи, які є в розпорядженні. Для розрахунку загальна сума прибутку ділиться на суму активів.

3. Коефіцієнт платоспроможності характеризує, чи може компанія розраховувати за боргами без ліквідації основного капіталу.

4. Коефіцієнт рентабельності дає інформацію про ефективність роботи компанії. Буває кілька видів таких коефіцієнтів – активів, чистої і валової прибутку.

ПОДІЛИТИСЯ: