Показники ефективності економіки

Оцінку ефективності економіки кожної окремо взятої країни можна провести за чотирма основними параметрами, частина з яких ми розглядали вище:

1. Валового внутрішнього продукту (про нього згадувалося вище)

2. Валового світовому продукту. Даний показник відображає сумарний обсяг усіх послуг і продукції, яка була вироблена на території всіх країн планети, незалежно від приналежності організації (компанії, заводу, фабрики і так далі) на якийсь певний проміжок часу. Розрахунок валового світового продукту виробляється тільки в одній валюті – доларах США. При цьому можуть використовуватися незмінні або поточні курси.

При розрахунку валового мінімального продукту використання поточного курсу валюти може призвести до суттєвого заниження кінцевого показника. Є думка, що проблему можна вирішити за допомогою використання в розрахунках національних курсів. Але це не так. Тут є дві причини. По-перше, валютний курс кожної окремо взятої країни може змінюватися під дією спекуляцій. По-друге, національний курс не відображає відмінностей в рівні цінової політики.

3. Індекс конкурентоспроможності дозволять визначитися з перспективами економіки в середньостроковій перспективі. Даний параметр можна отримати шляхом оцінки декількох основних чинників:

– підвищують ефективність. Тут мова йде про параметра ефективності ринку, технологічному розвитку, професійному та вищу освіту;
– базових. До таких належить система охорони здоров’я, макроекономічна сфера, інфраструктура, громадські та державні університети;
– інноваційних – впровадження нових технологій, розвиненість підприємницької діяльності.

4. Паритет купівельної спроможності – це загальний обсяг однієї грошової одиниці, який виражений в одиницях валюти іншої країни для здійснення покупки якогось одного товару (послуги) на внутрішньому ринку кожної з країн. Наприклад, вартість батона в США – один долар, а в Росії така ж булка коштує десять рублів. Як наслідок, ППС долара по булці складе десять рублів, а ППС рубля з цього ж продукту – десять центів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пайовик