Показник фінансового ризику

Показник фінансового ризику дає можливість визначити ймовірність утворення і рівень можливих втрат. Якщо проводити всебічну оцінку ризику, то для кожного значення втрат необхідно також встановлювати ймовірність їх виникнення.

Зони фінансового ризику

Треба відзначити, що в більшості випадків застосовується спрощений підхід, який дозволяє провести оцінку, виходячи з одного або декількох найбільш важливих критеріїв. Одним з головних показників фінансового ризику виступає величина можливих втрат. Виділяють так звану зону допустимого ризику, в якій прогнозована прибуток перевищує можливі втрати.

Для наступної зони, яку називають областю критичного ризику характерно перевищення величини збитків над сумою очікуваного прибутку. Розрізняють також зону катастрофічного ризику, рівень витрат в якій досягає критичної величини, рівної іноді всьому стану підприємця. Якщо прогнозовані втрати перевищують фінансові можливості бізнесмена, то вони не розглядаються, оскільки їх не можна буде стягнути.

Статистичний метод оцінки показника фінансового ризику

Його використання передбачає вивчення статистичних даних про втрати, які мали місце в аналогічному бізнесі. А також встановлюються причини їх появи і частота. Якщо статистична інформація досить об’ємна, то це дає можливість створити графік фінансового ризику, який є нічим іншим як кривої ймовірних втрат.

Необхідно відзначити, що частота виникнення фінансових втрат визначається діленням відповідного числа випадків на загальну кількість укладених угод. Причому в останню величину необхідно включати і ті, які принесли підприємцю вигоду. В іншому випадку показники рівня фінансових ризиків та загрози втрат виявляться завищеними.

Експертний метод оцінки показника фінансового ризику

Методи оцінки ще називають методом експертних оцінок. Реалізація даного методу передбачає обробку думок підприємців або фахівців, що мають великий досвід в певній сфері. Рекомендується ретельно вивчити оцінку експертів щодо ймовірності виникнення втрат, а також їх рівня. Це дасть можливість визначити середні значення і вибудувати криву розподілу ймовірностей шляхом аналізу сукупності експертних оцінок.

Досить часто експертам пропонується аналізувати не весь спектр можливих ризиків, а тільки визначити чотири характерні точки, в яких спостерігається максимальний рівень можливих втрат. Але такий підхід рекомендується застосовувати тільки при об’ємному масиві експертних оцінок.

Розрахунково-аналітичний метод оцінки показника фінансового ризику

Його використання передбачає застосування прикладної теорії, яка лягає в основу створення кривої ймовірних втрат. У той же час потрібно враховувати, що глибокі дослідження були проведені лише в області ігрового і страхового ризику. Тоді як застосування математичних методів для оцінки рівня фінансового ризику в даний час вважається неефективним.

ПОДІЛИТИСЯ: