Податковий тягар

Такий економічний показник, як податковий тягар відображає рівень впливу податкової системи на конкретного платника податків, а також економіку країни в цілому. Він визначається як співвідношення доходів, отриманих за певний період часу, і податків, що підлягають до сплати за аналогічний період.

Величина податкового тягаря залежить від двох чинників:

  • бази оподаткування;
  • розміру податкової ставки.

Дослідники ще у вісімнадцятому столітті довели, що існує безпосередній взаємозв’язок між податковим тягарем і кількістю що надходять до бюджету коштів. Чим вище рівень першого показника, тим нижче опускається величина другого, і навпаки. Цю тенденцію вже давно зрозуміли на Заході, тому починаючи з вісімдесятих років, економічна політика більшості країн передбачає поступове зменшення податкових ставок.

Як зменшити податковий тягар?

Потрібно відзначити, що більшість компаній прагне знизити рівень податкового тягаря. Зробити це можна за допомогою таких методів:

  • використовувати різноманітні пільги в області податків;
  • зменшити законним способом оподатковувані суми (мова йде про збільшення рівня відрахувань до фондів, кошти яких не обкладаються податком (наприклад, амортизаційний фонд);
  • більшість країн застосовує знижені податкові ставки для компаній, що мають невеликий оборот;
  • в деяких державах на законодавчому рівні материнська компанія може сплачувати податок на прибуток корпорації за окрему фірму, яка входить до її складу (таким чином, вдається знизити базу оподаткування;
  • практично всі країни практикують застосування системи, що дозволяє організації покрити свої збитки за рахунок прибутку, отриманого за минулі роки або тієї, яка тільки буде отримана в майбутньому.

Що таке коефіцієнт еластичності податків?

Сучасна макроекономіка активно використовує такий показник, як коефіцієнт еластичності податків. Він фіксує рівень зменшення податкових надходжень в залежності від певного фактора. Так, якщо аналізований фактор змінюється швидше, ніж бюджетні надходження, то податки вважаються нееластичними. І навпаки, якщо сума надходжень змінюється швидше, ніж визначальний фактор, то є всі підстави стверджувати, що податки еластичні. Розрізняють ще одиничну еластичність, для якої характерно пропорційне зміна податків і контрольного фактора.

Тому при формуванні податкової системи необхідно враховувати еластичність податків. Такий підхід дає можливість визначити оптимальні напрямки розвитку економіки. В результаті затверджена на державному рівні податкова система зможе ефективно вирішити задачу, пов’язану з отриманням максимальної кількості податкових надходжень при певному податковому тягаря. Або, навпаки, зменшити податковий тягар, зберігши при цьому податкові надходження на попередньому рівні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Знос: визначення