Податковий клин

Податковий клин (або Tax Wedge) – поняття, введене в економічну теорію Лаффером. Фактично термін позначає різницю між максимальними витратами виробника товарів і ціною, яку платить покупець за кінцевий продукт. Виробники частково витрачають різницю на оплату податків.

Специфіка поняття і сфера застосування

Підвищення коефіцієнта податкового клина негативно впливає на мікро- і макроекономіку. Вперше термін «податковий клин» ввів економіст Лаффер в контексті економічної теорії пропозиції. В теорії розглядалися питання зниження інфляції і податкових ставок, оптимізації розподілу ресурсів, формування макроекономічних тенденцій і управління ними.

Tax Wedge або податковий клин – основний момент в теорії економіста. За його спостереженнями – держава постійно нівелює ( «вбиває») клин між економічними суб’єктами і самим процесом виробництва. Граничні податкові ставки виступають клином між обсягом виплат суб’єктам виробництва, що надходять від роботодавця, і обсягом доходу, який отримує роботодавець після вирахування витрат – податків.

Таким чином, податки безпосередньо впливають на кінцевий дохід виробників. Однак Лаффер встановив, що скорочення податків провокує зростання виробництва товарів, так як підвищуються фактори виробництва, збільшується конкуренція на ринку, попит, мотивація суб’єктів виробництва до випуску продукції.

Але, щоб зниження податкових ставок виявилося ефективним, в першу чергу необхідно знижувати граничні податкові ставки. Такі заходи призведуть до:

  • Тимчасового скорочення суми податкових надходжень;
  • Збільшенню виробництва товарів;
  • Зростанню доходів від реалізації продукції;
  • Розширення бази оподаткування;
  • Зростанню макроекономічних показників.

Зниження податкових ставок веде до підвищення виробництва товарів і економічному росту. Супротив, підвищення показника податкового клина негативно впливає на мікро- і макроекономіку. Зокрема, збільшення граничних податкових ставок впливає на зростання стагфляції, коли в країні на тлі інфляції спостерігає стагнація, безробіття і депресивний економічний застій.

Механізм впливу податкового клина елементарний – все податкові виплати і збори виробників включаються в графу витрат, які автоматично покриваються зростанням цін продукції. Таким чином, високі податки перекладаються на споживачів, які купують товар в умовах інфляції.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Імпортна конкуренція