Податкова економіка

Податкова економіка: роль податків у економічній системі країни

Налогами іменуються платежі, обов’язкові до сплати. Вони стягуються з організацій і фізичних осіб і перераховуються на державні потреби. Податки – це найбільша частина від усіх доходів держави. Саме податкові збори згодом йдуть на пенсії, оборонну сферу, стипендії, соціальні виплати. Роль податків в економічній системі держави дуже велика, держава зацікавлена ​​в збільшенні відсотків і в своєчасному зборі.

Податкова економіка вивчає різні типи податків укупі з методами розрахунків, формами, сумами і способами вилучення.

Головні складові податкової економіки:

  • частина доходу, іменована податковою ставкою. Її розраховують у відсотках і стягують на користь державного бюджету;
  • податкова база – це сума доходів в зафіксованому стані. Вона підлягає обов’язковому оподаткуванню податками;
  • податкові пільги – це зниження податкового відсотка або податкової ставки. Пільги затверджуються на державному рівні і встановлюються, наприклад, для інвалідів, людей пенсійного віку, соціальних працівників, медичних установ, театрів, дитячих навчальних закладів і так далі.

Податкова система, яка добре налагоджена і чітко діє, сприяє підвищенню ефективності механізму господарювання. Країни ринкової економіки мають податкову систему, що виконує безліч функцій.

Функції розвиненою податкової економіки

 Перша функція, яку слід назвати – регулююча. Для неї податки – це важелі, за допомогою яких можна управляти ринковою економікою. Завдяки маніпуляції податковими ставками та умовами оподаткування, держава створює швидко розвиваються галузі того чи іншого виробництва. Крім цього, регулююча функція допомагає вирішити багато соціальних завдання.

Друга функція – стимулююча. Держава звільняє сфери технічного прогресу від податків і зборів, або надає пільги для розвитку, тим самим сприяючи збільшенню робочих місць та розширення виробництва. Мета такого прагнення – розвиток технічного прогресу в країні.

Третя функція – розподільна. Після вилучення податків у державний бюджет відбувається концентрація коштів, які необхідно направити на потреби країни і суспільства. Що пріоритетно, а що ні – вирішує держава і ніхто інший.

Четверта функція – фіскальна – оподаткування громадян і підприємств з метою вилучення коштів на оборону країни і утримання державного апарату.

Податкова економіка і держава

Держава прагне інтереси суспільства – свого народу. Це стосується всіх сфер життєдіяльності. З метою поліпшення якості життя суспільства виробляється і здійснюється відповідна політика, причому, в різних областях: у демографії, екології економіки та соціології.

Регулювання економічної сфери відбувається за рахунок цінового, кредитного, бюджетно-фінансового механізмів. Всі ці механізми – засоби, що допомагають об’єктів і суб’єктів вступати у взаємодії.

Бюджетно-фінансова система регулює формування і використання фінансової сфери державного апарату. Вона забезпечує найбільш ефективний розвиток економіки, допомагає реалізувати соціальні та інші державні функції. Податки тут можна порівняти з життєво важливою кровоносної артерією. Без них неможливий нормальний «фінансовий кровотік».

Ще Карл Маркс зазначав, що податки є стовідсотковим породженням держави. І найцікавіше, податки можуть існувати і без так званих товарно-грошових відносин. Наведемо приклад: до капіталізму держава мала головні доходи зі зборів натуральних повинностей. В ті часи державою встановлювалися податкові збори, виходячи з спеціалізації тієї місцевості, яка обкладалася податками.

Сучасна держава вилучає в якості податкових зборів енну частку валового внутрішнього продукту. Податки стягуються безпосередньо з учасників виробництва: працівників, власників капіталів, господарюючих відокремлених суб’єктів.

Податкова економіка допомагає формуванню фінансових ресурсів держави, допомагає акумуляції отриманих від зборів коштів у різні державні фонди, причому, як бюджетні, так і позабюджетні.

Дослідження податкової економіки Адама Сміта

Економіст і політолог Адам Сміт у своєму творі про причини народного багатства викладав теорію основних принципів оподаткування, засновану на «зручності», загальності, визначеності і справедливості. За його словами, піддані громадяни повинні забезпечувати свою державу грошовими коштами, які підуть на досягнення загальних благих цілей. Розмір такого забезпечення прямо пропорційний доходам, стягується за встановленим зразком. Спосіб оплати податків має свої терміни і правила, зручні для платника.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Урядові закупівлі