Первісна вартість придбання

Первісна вартість будь-якого майна, придбаного організацією за винагороду, економічною наукою визначається у вигляді суми всього комплексу витрат, вироблених при здійсненні операції, транспортування, монтаж і запуск. З розрахунку виключаються відшкодовуються податки, наприклад, ПДВ. Первісна вартість визначається для наступних об’єктів:

 • капітальні активи;
 • нематеріальні активи (права, патенти, інші документи).

Загальногосподарські витрати не прийнято включати в загальну вартість придбаного актива. Фактична вартість формується з наступних витрат:

 • договірна вартість об’єкта;
 • сума, призначена для розрахунку з організацією – підрядником або монтажником, що не перевищує договірну;
 • витрати на інформаційні, представницькі, посередницькі та консультаційні послуги;
 • митні збори (для об’єкта, що ввозиться з-за кордону), податки і мита;
 • інші витрати, які можна підтвердити, а також обґрунтувати документально.

Загальногосподарські витрати не прийнято включати в загальну вартість придбаного активу. Але є винятки: це випадки, коли витрати спрямовуються на покупку, доставку або монтаж.

Нематеріальні активи

Об’єкт, що задовольняє вимогам і має всі ознаки, для визнання за ним статусу нематеріального активу, також приймається організацією на баланс за первісною вартістю, яка складається з тих же компонентів, що, наприклад, вартість капітальних активів. У складі вартості можуть виявитися і такі статті:

 • суми, витрачені на оплату праці людей, які брали участь в процесі запуску проекту;
 • витрати на установку, налагодження, дослідження, доопрацювання і початку експлуатації активу;
 • витрати на користування та утримання спеціалізованого обладнання, без якого введення активу в експлуатацію неможливий.

Особливості при розрахунку первісної вартості придбання

Капітальний актив, який надходить як внесок до статутного фонду, повинен враховуватися по тій вартості, яку визначив оцінщик. Але при розрахунку первісної вартості придбання існують нюанси. Таких випадків два:

 • при розрахунку вартості придбаного майна, купленого на статутний капітал;
 • розрахунку первісної вартості при придбання майна в лізинг.

Капітальний актив, який надходить як внесок до статутного фонду, повинен враховуватися по тій вартості, яку визначив оцінювач, або за вартістю, затвердженої зборами учасників, якщо вона не перевищує оцінну вартість. Організація за законом може включити у вартість також витрати з транспортування, монтажу та запуску об’єкта, якщо ці витрати обґрунтовані, доцільні і документально підтверджені.

Первісну вартість повинна мати майно, придбане в лізинг, якщо воно перебуває на балансі організації – одержувача.

Підтвердження витрат на покупку, установку і запуск – це розраховані і затверджені суми лізингових платежів. Розрахунок фактичної вартості проводиться за методикою, викладеною в Положенні, яке передбачає включення таких витрат:

 • сума коштів, витрачена лізингодавцем на придбання і передачу об’єкта у власність лізингоодержувача;
 • витрати лізингодавця на інші послуги, надані їм відповідно до підписаного договору;
 • сума доходу, закладена лізингодавцем до договірної вартості об’єкта лізингу.
ПОДІЛИТИСЯ: