Первісна вартість основних засобів

Первісна вартість основних засобів – це сукупність витрат на покупку, установку, доставку та доведення основного засобу (ОЗ) до того стану, коли його можливо використовувати. Правила розрахунку первісної вартості визначені Цивільним Кодексом. Первісна вартість ОЗ – це базис для визначення величини амортизації.

Первісна вартість: що включається?

У витрати при обчисленні початкової вартості не входить: Амортизація

Збори ПДВ і акцизи. ПК встановлює перелік винятків – наприклад, якщо основні засоби купуються для реалізації операцій, які не обкладаються ПДВ.

Витрати, що відносяться ПК до позареалізаційних. Це такі витрати, як відсотки за позикою, взятої для придбання ОС, або курсова різниця, якщо ОС купувалися за іноземну валюту.

До складу первісної вартості включаються агентську винагороду, митні збори, збори за реєстрацію прав.

Можливі й специфічні ситуації. Наприклад, якщо основний засіб – це внесок нового засновника до статутного капіталу, ОЗ оцінюється за результатами податкового обліку. Якщо ОЗ отримані на безоплатній основі або виявлені по ходу інвентаризації, їх первісна вартість вважається як сукупність:

Ринкової ціни (не нижче залишкової вартості, визначеної податковим обліком).

Величини витрат на доставку і установку.

Як визначити вартість ОЗ , створених в результаті будівництва?

Існує два способи, якими може бути побудовано ОЗ: з наймом підрядника і без нього. У першому випадку до первісної вартості включаються всі витрати, пов’язані з роботами – навіть ті, які не фігурують в кошторисі (наприклад, якщо виникла необхідність в комунальних послугах).

Якщо підрядник не притягувався, до первісної вартості входять виключно прямі витрати платника податку, а саме:

Грошові витрати.

Витрати на заробітну плату будівельникам.

Знос машин.

Інші витрати зараховуються до непрямих і ролі при розрахунку первісної вартості не грають.

Чи можлива корекція початкової вартості?

Коригується первісна вартість в таких випадках:

Добудова і модернізація – зміна технологічного призначення основного засобу, що супроводжується набуттям ним нових властивостей.

Реконструкція – перебудова основного засобу, що здійснюється з метою підвищити техніко-економічні характеристики.

Технічне переозброєння – комплекс заходів щодо впровадження досконалішого і сучасного обладнання.

Не можна змінювати первісну вартість через ремонт – такі витрати зараховують до інших.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Міграція капіталу