Первісна вартість майна

Під даним терміном розуміють суму грошових коштів, яка приминається до обліку по будь-якого об’єкта, що знаходиться у власності підприємства. Фактично це відображення обсягу витрат на придбання або створення майна до початку його безпосередньої експлуатації в процесі виробництва.

Класифікація вартості

Фактично, первісна вартість майна – це відображення обсягу витрат на придбання або створення майна до початку його безпосередньої експлуатації в процесі виробництва залежності від цілей, первісна вартість визначається різними способами. Серед них можна виділити три основних:

Первісна вартість об’єкта, що підлягає нарахуванню амортизації. У неї входять витрати на покупку або створення об’єкта, який придатний для подальшого використання. У цю суму при розрахунку не включають податкові відрахування.

Вартість предмета, призначеного для лізингу. В цьому випадку в суму входять витрати лізингодавця на покупку, винахід або споруду даного об’єкту. Податки, які власник майна платить в складі витрат, не враховуються.

Первинна вартість об’єкта, на який нараховується податок. У неї включаються всі витрати на придбання, а також сума акцизів, якщо мова йде про відповідні товари.

Первісна вартість будь-якого предмета за договором дарування. Ця сума визначається виходячи з середньоринкової вартості майна, яке передається в власності іншій стороні за угодою.

Види витрат, що входять до уваги

У витрати на придбання або створення об’єкта, первісну вартість якого потрібно визначити, можуть входити такі складові:

  • Сума грошей, яку сплачують постачальнику товару, включаючи витрати на доставку (наприклад, оплата бензину).
  • Витрати на інформаційні послуги консультаційних агентств, в разі їх необхідності при покупці або виготовленні об’єкта.
  • Суму грошових коштів, яка сплачуються за договором про виконання будівельно-монтажних робіт.
  • Збори з митних операцій.
  • Податки, які не підлягають відшкодуванню, у тому числі мита.
  • Інші витрати на покупку, створення, виготовлення об’єкта.

Зміна первісної вартості

Визначення первісної вартості особливо необхідно для виключення помилок при обліку амортізацііПо законодавства передбачається ймовірність коригування первісної вартості майна. Це можливо в наступних випадках:

Доопрацювання, удосконалення або заміна обладнання об’єкта, які необхідні через зростаючого навантаження при експлуатації або змін в технології виробництва.
Демонтаж або реконструкція, які пов’язана з поліпшенням процесу виробництва і підвищенням технічних показників.

Зміна технічної бази – комплекс заходів щодо вдосконалення певних показників об’єкта за допомогою використання новітніх технологічних рішень і введення інновацій.

Точне визначення початкової вартості особливо необхідно для виключення помилок при обліку амортизації, а також обчисленні бази оподаткування. Однак, через велику кількість складових, нерідкі випадки нарочного спотворення цієї суми з метою фальсифікації даних.

ПОДІЛИТИСЯ: