Первісна вартість капітального активу

Основною категорією активів, від якої залежить ефективність діяльності фірми, є активи капітальні. Вони мають тривалий термін служби і враховуються на балансі фірми за своєю залишковою і первісною цінами.

Первісна вартість капітального активу є різницею між залишковою його вартістю за попередній період і нарахованими амортизаційними платежами в періоді поточному. Щорічно відбувається його переоцінка. На неї впливають капітальні ремонти та модернізації, в разі їх проведення. Амортизаційні відрахування, є законодавчо встановленими і обов’язковими при наявності на балансі фірми капітальних активів. Якщо не нараховувати амортизацію, то первісна вартість таких активів буде незмінною.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Видобуток нафти в Канаді