Первинний сектор економіки

Первинний сектор економіки – сукупність галузей, які спеціалізуються на видобутку і виробництві сировини, а також на його первинній переробці до стану напівфабрикатів. Надалі перероблені ресурси використовуються у вторинному і третинному секторах економіки конкретної держави.

Специфіка поняття «первинний сектор економіки»

Специфіка первинного сектора економіки укладена в активній взаємодії промисловості з зовнішнім середовищем Первинний сектор економіки пов’язаний з видобутком природних ресурсів, зміст яких не повинен комплексної обробці. Специфіка первинного сектора економіки укладена в активній взаємодії промисловості з зовнішнім середовищем (з урахуванням територіального розташування ресурсів).

Даний економічний сектор сформований наступними галузями:

 • гірничодобувна промисловість;
 • розробка рудникових родовищ;
 • видобуток вуглеводнів;
 • лісівництво;
 • сільське господарство;
 • рибний промисел і т.д.

Такі галузі як: гірничодобувна промисловість, розробка рудникових родовищ, видобуток вуглеводнів пов’язані з видобутком непоправних ресурсів, що мають обмежений запас, який скорочується в міру вироблення сировини. Тоді як сільське господарство і лісівництво пов’язані з заповнювати ресурсами, проте їх заповнення – трудомісткий і тривалий процес.

Первинне сировина використовується у всьому світі, незалежно від територіального розташування ресурсів. Зважаючи на це експорт сировинної продукції становить значну частку доходу в бюджеті конкретного держави. Однак, якщо прибуток держави в основному формує первинний сектор економіки (а не вторинний або третинний) – це вказує на недостатній рівень розвитку економічної системи конкретної країни.

Порівняльна характеристика секторів в трисекторна моделі економіки

Структура економіки держави фактично сформована трьома секторами. Їх процентне співвідношення в загальній економічній структурі держави по-різному. Тому в макроекономіці галузі розподіляються між наступними секторами:

 • первинним (добувна промисловість);
 • вторинним (промислове виробництво);
 • третинним (фінанси / послуги).

Первинний сектор економіки переважає в загальній структурі економіки у тих держав, які мають територіальний доступ до ресурсів

Як правило, первинний сектор економіки переважає в загальній структурі економіки у тих держав, які мають територіальний доступ до ресурсів (вугілля, нафти, деревині, металах, газу і т.д.). При цьому він має специфічні особливості:

 • трудомісткістю процесу видобутку сировини;
 • метод отримання сировини – видобуток (а не отримання продукту після комплексної обробки);
 • розташування підприємств – в залежності від територіального місцезнаходження видобутих ресурсів;
 • типи підприємств – не залежать від потреб населення (залежать від переважаючих ресурсів на конкретній території).

Висока частка первинного сектора в економіці вказує на специфічний вектор розвитку держави. Отримання основного прибутку від експорту природних ресурсів веде до скорочення прибутку від продажу продукції вторинного і третинного економічних секторів. Виходячи з цього, розвинений первинний сектор економіки говорить про низький рівень розвитку економіки країни в цілому. Крім того, непоправні ресурси вичерпуються, родовища виробляються, що в підсумку призводить до занепаду економічної системи країни. До країн, в яких переважає первинний сектор економіки, традиційно відносяться держави, що розвиваються: Аргентина, Бразилія, Китай, Індія і т.д.

 

...
ПОДІЛИТИСЯ: