Первинні резерви

Первинні резерви держави – це запаси всіх тих активів, які мають міжнародну цінність і можуть бути продані на світовому ринку. Первинні резерви дуже важливі для стабілізації економіки держави, підтримання курсу валюти на певному стійкому рівні. Розглянемо групу активів, які можна відносити до первинних резервів, виділимо їх основні функції.

Приклади первинних резервів держави та їх функції

Щоб фінансовий актив міг бути включений до списку первинних резервів, він повинен відповідати одному найбільш істотної умови: мати реальною вартістю. Приклад активу, що є частиною первинних резервів – золото, яке володіє реальною вартістю і може бути продано в будь-якій державі на міжнародній арені. Якщо ж ми розглянемо таку річ, як криптовалюта, яка з розвитком інтернету отримала велике поширення, то необхідно буде зазначити, що вона не може бути частиною первинного резерву. Чому? Тому що криптовалюта нічим не забезпечена і, отже, реальною вартістю не володіє. Американський долар, на думку політологів, стає все складніше називати складовим елементом первинних резервів, тому що він хоч і використовується повсюдно, але нічим не укріплений: золоте забезпечення зникло в 1971 році за вказівкою президента Ніксона.

первинні резерви – золото

Які функції первинних резервів? Для відповіді на це питання необхідно порівнювати держави, у яких первинні резерви досить великі, з державами, у яких вони дуже маленькі. Які тенденції можна відзначити? Перше – стабільність курсу валюти. У державах з достатніми первинними резервами курс валюти стабільний і або незначно коливається, або зростає щодо курсів інших валют. У державах з недостатніми резервами все навпаки: курси валют нестабільні, нерідко зазнають різкі скачки вниз.

Достатні первинні резерви забезпечують країні імунітет до зовнішніх політичних і економічних впливом. Зокрема, економісти припускають, що Україна, у якій є первинні резерви в достатній кількості, зуміє вистояти в умовах санкцій тиску, відбудеться лише перебудова її економіки, що не супроводжується різкими стрибкоподібними коливаннями.

Третя важлива функція, яку ми розглянемо – авторитет держави. Чим більше первинні резерви, ніж міцніше економіка країни, тем більш впливовим і авторитетним буде держава. Як приклад можна вказати Сполучені Штати Америки, які протягом майже всього двадцятого століття диктували свої вимоги іншим країнам світу. Якщо аналізувати більш ранні періоди історії, місце США буде займати Англія чи Іспанія. Таким чином, чим більше первинні резерви країни, тим впевненіше і твердіше її позиція в світовій політиці та економіці.

ПОДІЛИТИСЯ: