Перспективний фінансовий план

Перспективний фінансовий план – один з документів, який створюється разом з бюджетним проектом на майбутній рік. База перспективного фінансового плану – середньостроковий прогноз розвитку України (суб’єктів країни і муніципальних утворень). Перспективний фінансовий план містить інформацію про можливості бюджету щодо мобілізації прибутку, фінансування основних статей витрат, залучення позик (муніципальних і державних).

Перспективний фінансовий план: цілі, способи формування

До основних цілей створення перспективного фінансового плану варто віднести:

– інформування різних органів (представницьких, законодавчих) про ймовірні соціальних і економічних тенденціях в середньостроковій перспективі;

– прогнозування фінансових наслідків;

– визначення можливості і важливості реалізації заходів в сфері фінансової політики;

– аналіз негативних тенденцій в довгостроковій перспективі, а також прийняття необхідного комплексу заходів.

створення перспективного фінансового планаПерспектівний фінансовий план коригується щороку на підставі уточнених в середньостроковому прогнозі параметрів економічного і соціального розвитку. При цьому плановий період зміщується на майбутній рік. Складання перспективного плану проводиться з урахуванням укрупнених параметрів бюджетної класифікації.

Своєчасна розробка перспективного фінансового плану – можливість забезпечити вирішення завдань з вибору підходящої політики, а також щодо зростання ВВП.

Основа перспективного плану в середньостроковій перспективі – фінансовий і економічний середньостроковий прогноз.

Перспективний фінансовий план: основні характеристики, завдання

Основні характеристики перспективного фінансового плану:

1. Відсутність необхідності затвердження на законодавчому рівні.

2. Розробка фінансового плану здійснюється на три роки. З них:

– на перший рік формується бюджет;

– в наступні два роки складаються плани, що дозволяють відстежити реальні результати оновленої фінансової політики.

3. Вихідна база для створення перспективного фінансового плану – бюджету, що формується на наступний рік.

4. Коригування бюджетного плану проводиться щорічно, в залежності від поточних тенденцій.

5. Перспективний план є частиною структури бюджету.

структура бюджету
Головні завдання створення перспективного фінансового плану (для компаній):

– дотримання інтересів власників акцій, а також інших категорій інвесторів. Тут в якості основи виступає бізнес-план з повним обґрунтуванням інвестиційного проекту;

– гарантування нормального процесу відтворення з поточними джерелами фінансування;

– гарантування виконання зобов’язань перед групою позабюджетних фондів і бюджетом країни, кредиторами та банками;

– визначення поточних резервів, а також можливість мобілізації ресурсів для ефективного застосування доходів (в тому числі і позареалізаційних);

– контроль кредитоспроможності, платоспроможності та фінансового стану.

етапи складання фінансового плану

Складання фінансового плану здійснюється в кілька етапів:

1. Формуються умови та напрямки податкової, бюджетної, інвестиційної та боргової політики. В даному процесі участь беруть органи, відповідальні за розвиток економіки, а також група фінансових органів. Завдання останніх – розробити параметри економічного або соціального розвитку, а також виробити кризові сценарії.

2. Виробляється перспективний фінансовий план, де відображаються всі проектні цифри на майбутній період (рік). Виконавча влада бере на себе функцію затвердження основних напрямків боргової та податкової політики, перспективний план і сценарні умови.

3. Розробляється бюджет муніципального формування (суб’єкта РФ) на базі затвердженого плану, вносяться коректування в фінансовий план, що враховує останні прогнози розвитку території, а також показники проекту бюджету.

4. Готовий проект бюджету і програма (разом з фінансовим планом) передаються на розгляд до органів виконавчої влади.

5. Проводиться уточнення фінансового плану на основі вже затвердженого бюджету і уточнених прогнозних показників.

Послідовне виконання всіх стадій перспективного фінансового плану включається в загальний процес формування бюджету. За допомогою порівняння поточних показників з тими, що були заплановані, можна організувати бюджетний контроль. При цьому основна увага приділяється параметрам, що відхиляється від планових показників.

Перспективне бюджетне планування регламентується законами України і реалізується з дотриманням основних принципів регіонального і федерального законодавства.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ідеальний позичальник