Першокласна торгова тратта

Першокласна товарна тратта як цінний папір високої надійності, являє собою перекладний вексель, випущений великою фірмою з стійким фінансовим становищем. В даному випадку векселедержатель отримує в розпорядження високоліквідний фінансовий інструмент з невеликим рівнем доходу. Якщо тратта гарантована кредитною організацією, по ній встановлюється ще менший відсоток. Однак, як правило, товарний вексель нічим не обумовлений і видається постачальнику як оплата за відвантажені товари або як спосіб забезпечення позики.

Особливості обороту першокласної тратти

Видача першокласного векселі передбачає гарантію на отримання векселедержателем доходу та обов’язкового отримання коштів в разі його погашення. В силу того, що всі особи, які раніше є платником за векселем, несуть рівну відповідальність перед ремітентом, першокласними повинні бути і емітент і індосат. Зняти з себе обов’язок по виплаті коштів кредитору при передачі векселя іншій особі можна зробивши безоборотную напис. Якщо поточний індосат не виконує свої зобов’язання, обов’язок по їх виконанню покладається на попередніх власників цінних паперів. Передача зобов’язань за векселем здійснюється тільки, якщо було проведено акцепт векселя індоссатом.

Неналежне виконання індоссатом своїх зобов’язань або повна відмова від акцепту спрямованого йому векселі може спричинити за собою протест векселя. Ця процедура має на увазі засвідчення цього факту у нотаріуса. Наступні судові розгляди не потрібні, так як порушення зобов’язань індоссатом вже доведені, і суд повинен видати виконавчий лист на боржника.

Передача першокласної торгової тратти

Цінний папір повинна містити ряд реквізитів, обов’язкових до відбиття на бланку векселя:

  • Саме найменування виданої цінного паперу.
  • Письмове відображення зобов’язання боржника виплатити обумовлену суму.
  • Дату складання векселя.
  • Місце складання цінного паперу.
  • Найменування боржника.
  • Найменування одержувача належних коштів.
  • Строк, після закінчення якого вексель пред’являється до оплати.
  • Підпис векселедавця.

Якщо на векселі будуть відсутні будь-які з вищевказаних реквізитів, він визнається недійсним, а, значить, не є чинною платіжного засобу. Передача тратти повинна здійснюватися по акту прийому-передачі, де відображаються вищевказані реквізити, реквізити договору, на користь якого видано цінний папір, а також відмінні риси векселя (вид, сума, процентна ставка / дисконт).

Як векселедавця тут виступає компанія, що має стабільний фінансовий стан, але у якої немає можливості в даний конкретний момент оплатити поставку товарів. Замість грошових коштів продавцю видається вексель, який дає право на отримання належних коштів через певний період часу. Угода з купівлі-продажу товару вважається завершеною після акцепту індосата пред’явленого йому векселя і виплати встановленої суми.

ПОДІЛИТИСЯ: