Перша тверда оферта

Перша тверда оферта – вид твердої оферти, яка пропонується конкретному покупцеві від оферента. Покупець може скористатися переважним правом збуту / закупівлі продукції, прийнявши умови оферти (зробивши акцепт). Фактично – це найбільш формалізована форма оферти, оскільки в ній фігурують дані про терміни відповіді на пропозицію оферента, про вартість товару, права та відповідальність сторін і т.д.

Специфіка першої твердої оферти та її відмінність від інших договорів

Перша тверда оферта (first firm offer) – це письмова пропозиція про угоду, яку висуває оферент конкретному акцептантові. Подібний договір оформляється за стандартизованою формою, в якій обов’язково зазначаються:

 • Договір твердої оферти оформляється за стандартизованою формепредмет угоди;
 • вартість продукції;
 • тип операції (закупівля / збут);
 • права сторін-контрагентів;
 • система оплати продукції;
 • термін очікування акцепту (згоди на угоду);
 • контактні дані оферента, підписи сторін (якщо це передбачає договір).

Фактично перша тверда оферта направляється конкретному контрагенту, від якого оферент очікує акцепту. Якщо контрагент погоджується з умовами угоди, то він стає стороною-акцептантом. Як тільки акцептант дає згоду, він приймає на себе ряд зобов’язань, що випливають з умов оферти.

Потенційний покупець має право відхилити пропозицію оферента, в цьому випадку продавець може направити тверду оферту іншому контрагенту, однак пункти умов договору повинні залишатися незмінними. Регулює даний момент стаття ЦК України, згідно з якою оферент не може відкликати договір до дати завершення пропозиції, а також не має права змінювати умови договору, перенаправленого іншим контрагентам.

Таким чином, для першої твердої оферти характерні такі риси:

 • відправка договору конкретній особі (фізичній або юридичній);
 • обов’язкова письмова форма пропозиції;
 • безвідкличність договору (оферент або очікує акцепт / відмова від пропозиції, або чекає закінчення строку дії пропозиції);
 • неможливість переадресації договору іншим контрагентам;
 • неможливість зміни умов договору.

Характерно, що перша тверда оферта – пропозиція на угоду, яка ніколи не використовується продавцями в тендерах. Тендер – це конкурсна форма відбору ділових пропозицій на поставку продукції. Як правило, в тендерах беруть участь кілька продавців, які подають публічну оферту широкому колу потенційних акцептантов.

Відмінністю першої твердої оферти є те, що вона подається одному конкретному фізичному / юридичній особі на чітких умовах, тому такий вид договору не застосовується в тендерах.

ПОДІЛИТИСЯ: