Перехресна норма прибутку

Останнім часом все більшу популярність завойовує інвестування коштів у різні проекти. Ще на етапі вибору проектів важливо оцінити наскільки ефективним буде таке вкладення. Для цього можуть бути використані розрахунки ряду показників. Найбільш популярними показниками є норма прибутку і чиста поточна вартість.

Норма прибутку є відношенням щорічного прибутку, принесеної проектом до первинних капіталовкладень.

Чиста поточна вартість проекту розраховується шляхом підсумовування всіх доходів і вирахування з них усіх витрат, що виникають при реалізації проекту. Якщо величина, що отримується при цьому, виявляється позитивною, можна говорити про прибутковість проекту, якщо ж вона приймає значення менше нуля, проект свідомо збитковий.

Поняття перехресної норми прибутку

Якщо в процесі прийняття рішення про те, який інвестиційний проект більш кращий, з’ясовується, що кілька альтернативних варіантів інвестування мають рівне значення норми прибутку, а також чистої поточної вартості, така ситуація носить назву перехресної норми прибутку.

У цьому випадку інвестор не зможе правильно здійснити вибір одного з проектів без порівняльного аналізу двох проектів за допомогою інших показників ефективності. При цьому слід звернути увагу на точку беззбитковості, досягнення окупності і багато інших коефіцієнти.

Основні показники ефективності проекту

Одним з перших показників, який потрібно визначити, є точка беззбитковості проекту. Вона являє собою обсяг виробництва або продажів, при якому повні доходи від реалізації проекту рівні повних витрат на нього (тобто прибуток і збиток дорівнюють нулю).

Далі слід провести розрахунок терміну окупності проекту, який представляє собою тривалість часу, яка проходить від моменту вкладення до настання моменту окупності. Під моментом окупності розуміють найбільш ранній момент часу, після якого чисті надходження (тобто доходи за мінусом витрат) від проекту перестають бути негативною величиною.

Важливо розуміти, що вартість грошових коштів з плином часу піддається зміні за рахунок інфляції. Тому всі вищеописані коефіцієнти повинні розраховуватися з урахуванням дисконтування кожного з показників, що застосовується в розрахунку. Такі показники є більш достовірними, однак при цьому їх розрахунок набагато більш складний і трудомісткий.

При виборі одного з декількох проектів важливо розуміти, що порівнювані проекти повинні обов’язково бути порівняні. Тобто повинна бути реальна можливість порівнювати проекти за терміном реалізації, обсягами необхідних вкладень, умов реалізації і іншим параметрам. Суть методу порівняння полягає в розрахунку одних і тих же показників і в подальшому їх порівнянні.

Перш за все, необхідно вибрати всі можливі проекти. Якщо цього не зробити, є можливість втратити будь-якої вигідний варіант. Далі здійснюється прогноз грошових потоків для кожного альтернативного проекту, вибір і розрахунок показників для порівняння.

Після того як менеджер, що виробляє порівняльний аналіз ефективності проектів інвестування, визначився з переліком необхідних для розрахунку коефіцієнтів і провів їх розрахунок, він становить порівняльну таблицю. У неї вносяться всі значення розрахункових показників для кожного з можливих альтернативних проектів інвестування.

Потім проводиться порівняльний аналіз всіх проектів і робиться вибір одного найкращого з урахуванням значень всіх розрахованих показників.

При цьому для зручності можна скористатися методом ранжирування по найбільш кращого для інвестора ознакою. Крім того при виборі проекту зручним може виявитися спосіб виставлення балів по кожному коефіцієнту. Проект, який набрав найбільшу сумарну кількість балів буде вважатися найбільш ефективним.

Важливо розуміти, що робота аналітика не закінчується вибором проекту для інвестування. Згодом він обов’язково повинен провести післяінвестиційного аналіз. Це допоможе виявити помилки, допущені в процесі вибору проекту, скорегувати згодом проведений аналіз.

Таким чином, при виявленні ситуації перехресної норми прибутку тільки комплексний аналіз максимальної кількості показників ефективності інвестицій дозволяє зробити правильний вибір на користь одного з проектів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Формування ціни на нафту