Переоцінка фондів

Переоцінка фондів – внесення змін до облікових ціни основних засобів. Переоцінка може проводитися за рішенням урядових структур, при реконструкції об’єкта оцінки або після виправлення помилок у бухгалтерському обліку. Кожна компанія один раз на рік має право переоцінювати фонди за відновною ціною. Що виникає в процесі розрахунку різниця відноситься на рахунок додаткового капіталу. Методики для проведення переоцінки – індексний і експертний.

Переоцінка фондів – зміна первісної ціни основних активів (коштів). У практичній діяльності активи підприємства враховуються протягом усього терміну служби по первинній ціною. Переоцінка фондів – можливість отримати уточнені дані з урахуванням поточного стану об’єктів і умов експлуатації.

Переоцінка фондів: сутність, переваги

У період експлуатації основні фонди під дією мінливих цін на будівельно-монтажні роботи отримують не завжди точну (змішану) оцінку. Це ускладнює розрахунок основних фондів підприємства. Оцінка фондів в різні часові проміжки негативно впливає на собівартість товару через включення в параметр амортизації.

Переоцінка фондів – можливість дати точну оцінку активів (основних фондів) компанії за загальними цінами, які діють в конкретний момент часу. Підсумок переоцінки фондів – формування рівних передумов для створення основних засобів підприємств, що діють в різних областях і умовах.

Переоцінка фондів – процес, що дозволяє визначити амортизаційні відрахування, величину податку на майно і собівартість товару з урахуванням реальної оцінки активів. За фактом переоцінки можна обчислити:

– розмір відновної вартості для основних фондів підприємства;

– рівень зносу основних засобів.

У період різкого подорожчання товарів і продуктів, а також здешевлення курсу національної валюти первісна вартість фондів компанії стає низькою. Це стосується всіх видів фондів приватної та державної власності. Інфляційні процеси підвищують розрив в оцінці оборотних і основних засобів, фінансових та інших активів. Так що своєчасна переоцінка фондів – не тільки можливість усунути змішаний характер оцінки та підвищити загальну ефективність роботи, але і шанс перекрити деформацію цін, захистившись від дії інфляції.

Переоцінка фондів дає підприємствам ряд переваг:

– можливість отримати точну інформацію про розмір майна в точній ціновому відображенні. Надалі це необхідно для об’єктивної оцінки виробничого і статутного капіталу, налагодження взаємин із страховими фірмами, інвесторами, банківськими установами та партнерами по бізнесу;

– шанс вирівняти оцінку всіх фондів компанії (основних і оборотних). Це одне з головних умов для формування повноцінного ринку кредиту, фондів і товарів;

– надати реальне економічне значення відтворювальних процесів для основних фондів компанії. У підприємства, яке не виконало переоцінку, загальна ціна основних фондів буде багато разів нижче, ніж відновлений показник. Разом із загальною ціною будуть знижені і загальні амортизаційні відрахування, необхідні для капітального ремонту і відновлення фондів. При цьому суб’єкти з неоціненим і переоціненими фондами виявляються в різних ринкових умовах. У першому випадку має місце обмеженість джерел відновлення, а в другому – достатній рівень капіталу для розвитку та повноцінного відтворення;

– можливість оцінити параметр амортизації в загальній структурі ціни ринку і як наслідок, забезпечити еквівалентність обмінних процесів між підприємствами різних форм управління. Переоцінка основних фондів через амортизаційну складову – можливість вплинути на вартість продажу товару і його ринкову ціну.

ПОДІЛИТИСЯ: