Переоблікові операції

Переоблікові операції – це кредитні операції між фінансовими установами, метою яких є переоблік комерційних векселів. У їх ході одна кредитна організація, яка виступає в ролі позичальника, реалізує іншій фінансовій установі векселі. Сторона, яка купує надає готівкою суму векселі, утримуючи при цьому дисконт. У деяких державах прийнято проводити переоблік векселів тільки за участю Центробанку, який, таким чином, здійснює контроль над ринком позикових капіталів.

В даний час Центробанк України приймає до переобліку виключно тільки державні цінні папери або векселі, що мають державну гарантію. До останніх відносяться активи великих комерційних банківських установ, які давно працюють на ринку і мають дійсно бездоганною репутацією.

Учасники переоблікову операцій

Як правило, в операціях з переобліку беруть участь такі сторони:

 • Операційний відділ Центробанку;
 • Організація-експортер;
 • Банківська установа, уповноважена на здійснення облікової операції.

У коло завдань операційного відділу Центробанку входить присвоєння статусу комерційним банкам і безпосереднє здійснення переоблікову операцій в фінансовій установі. В якості експортера виступає організація або громадянин, який має статус резидента і уклав договір експорту. При цьому експортер повинен бути членом асоціації учасників ринку векселів і бути включеним до списку компаній, з векселями яких можна проводити переоблікові операції. Комерційні банки, що мають відповідний статус, можуть переучітивать або закладати векселі в Центробанку.

Необхідно відзначити, що ЦБ співпрацює тільки з організаціями, що мають дійсно бездоганну репутацію на діловому ринку. Вони повинні володіти підвищеним рівнем платоспроможності, а випущені ними боргові папери повинні мати надійне забезпечення. Якщо ситуація на ринку не відрізняється стабільністю, то Центробанк може обмежити проведення переоблікову угод. Також він на свій розсуд може збільшувати або навпаки зменшувати процентну ставку.

Порядок отримання статусу облікового банківської установи

Необхідно відзначити, що далеко не кожна фінансова установа може отримати обліковий статус, необхідний для здійснення операцій з векселями. Так, банк повинен відповідати таким вимогам:

 • мати власний капітал не менше п’яти мільйонів ЕКЮ;
 • володіти резервним фондом, величина якого відповідає нормативним вимогам;
 • дотримуватися вимог щодо максимального рівня ризику при видачі кредитів;
 • не мати дисциплінарних порушень в сфері банківського законодавства;
 • протягом півроку до подачі заявки не мати санкцій за порушення законодавства про цінні папери;
 • належати до групи стабільних установ, у яких відсутні проблеми у фінансовій сфері;
 • вчасно і в повному обсязі проводити розрахунок за кредитами, отриманими у Центробанку;
 • бути членом асоціації учасників ринку;
 • мати угоду з ЦБ, що дозволяє списувати кошти з рахунку без розпорядження самого банку;
 • отримати ліцензію учасника ринку цінних паперів;
 • не мати непогашених документів.

В процесі обробки заявки на отримання статусу ЦБ також перевіряє відповідність фінансової установи всім вищевказаним вимогам. Якщо прийнято рішення про відмову в наданні статусу, то заявник повідомляється про це письмово. Причому йому роз’яснюються причини відмови. У разі прийняття позитивного рішення з фінансовим інститутом підписується угода про проведення переоблікову операцій, а також депозитарний договір, що стосується цінних паперів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Обмін акцій