Переглянуте значення ВВП

Переглянуте значення ВВП – попередній показник значення ВВП, який оновлюється щомісяця. Такий показник використовується в трьох рівневої системи даних про ВВП США і відноситься до другого рівня.

Переглянуте значення ВВП – попередній показник значення ВВП, який оновлюється щомісячно. Валовий внутрішній продукт – один з найважливіших показників економіки держави, значення якого вказує на її загальний стан. ВВП – це узагальнене кількість продукції і послуг, які були зроблені в звітний період на території країни. При цьому неважливо є виробник резидентом держави чи ні. Значення ВВП вимірюється в поточних ринкових цінах.

Для публікації переглянутого значення ВВП використовується індексний вираз по відношенню до попереднього звітного періоду, а також вказується значення ВВП відносно національної валюти.

Надзвичайно важливим є показник ВВП в індексному вираженні для бірж валютного обміну, так як в такому вигляді відбивається тенденція зростання або спаду ВВП. Значення ВВП впливає на тенденцію змін курсу національної валюти.

Звітний період розрахунку показника ВВП – квартал. Але при цьому показники значення (для моніторингу тенденцій) публікуються щомісяця, тобто тричі за звітний період. Як правило, значення переглянутого показника і підсумкового звітного за квартал практично не відрізняються.

Розрахунок показника ВВП

Для розрахунку показника ВВП використовується кілька методів, але частіше за все він розраховується кейнсианским способом. Для цього використовується наступна формула:

GDP = C + I + S + E – M,

де C – кількість загального обсягу споживання, I – обсяг інвестування, S-урядові витрати, E – обсяг експорту, а M- імпорту.

Загальний обсяг споживання – найбільш вагома частина ВВП в державах з ринковою економічною системою. Цей показник включає в себе три складові: продукція довгострокового і короткострокового користування і послуги.

Крім кейнсіанського способу розрахунку використовується також розподільний метод. Він включає в себе дані про розмір чистого податку, оплати праці, валовий дохід і прибуток.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Неконвертована валюта