Патент: визначення

Визначення поняття «патент на винахід»

Визначення поняття «патент на винахід» Патент на винахід – це спеціальний документ, що видається патентовласникові на підставі дозволу державних органів і засвідчує його абсолютні права відносно того чи іншого технічного рішення. Також за допомогою патенту може захищатися право на теоретичні способи і методи вирішення тієї чи іншої проблеми.

Процедура отримання патенту на винахід може бути почата тільки в тому випадку, якщо Патентоспроможні технічне рішення має істотне значення для наукового світу і може знайти активне застосування в сучасній промисловості. Якщо ж винахід не відповідає цим умовам, то процес отримання патенту не має практично ніякого сенсу.

Переваги патенту на винахід

Патентування винаходу проводитися тільки за бажанням його власника. Процес роботи над виготовленням або використанням того чи іншого технічного рішення може здійснюватися і без оформлення офіційних документів, які підтверджують авторські права. Однак відсутність патенту може привести до негативних наслідків, оскільки існує загроза незаконного використання розробленого вами пристрою або формули третіми особами. У разі виникнення такої ситуації автору буде вкрай складно довести свої права і провести якісну роботу, що припускає встановлення повної заборони на незаконне використання винаходу. Патент ж дозволяє стати власником виключних прав на винахід. З моменту отримання документа все несанкціоновані спроби використовувати ваші розробки будуть переслідуватися за законом.

Отримання патенту на винахід вимагає певних капіталовкладень, розмір яких може бути збільшений в тому випадку, якщо інноваційна розробка почне користуватися великим попитом. Крім того, патент може бути проданий, а також переданий у тимчасове користування іншій особі або групі осіб. Таке рішення дозволяє власнику винаходи отримувати грошові відрахування без необхідності самостійного використання своїх напрацювань. Сума регулярних виплат визначається в індивідуальному порядку в процесі проведення ділових переговорів двох сторін.

Сучасне законодавство відносить права на винахід до активів нематеріального характеру. Таким чином, номінальна вартість об’єкта або рішення може бути прикріплена до балансу підприємства або інтегрована в статутний фонд при створенні компанії в якості фінансового внеску.

Процедура оформлення патенту на винахід

Процес отримання патенту на винахід займає досить тривалий час. Як правило, термін оформлення всієї документації становить близько 2,5-3 років і лише у виняткових випадках оформити папери можна за 9-11 місяців.

В даний час видача патентів на винахід проводитися спеціальним державним органом – Державним департаментом інтелектуальної власності. Саме ця структура розглядає заявки з приводу оформлення абсолютних прав на технічні розробки і приймає рішення про можливість видачі патенту.

Для того щоб отримати патент на винахід необхідно підготувати пакет документів, який складається з:

– опису винаходу;
– формули винаходу;
– заяви з проханням про видачу патенту;
– реферату;
– креслень (якщо такі є в наявності).

Обов’язковою умовою отримання патенту є оплата спеціального державного збору, який йде в держскарбницю і є необхідною умовою для подачі заявки.

Як заявника винаходу можуть виступати як сам автор, так і його роботодавець. В окремих випадках подачу заяви може здійснювати правонаступник власника, якому були передані всі повноваження. Процедуру подачі заявки можуть виконувати і фізичні і юридичні особи шляхом особистого візиту в ДДІВ або через уповноважену довірена особа.

Після того, як дата подачі заявки буде остаточно визначена, необхідно уважно перевірити правильність всієї зібраної документації, а також сплатити державний збір відповідно до вимог ДДІВ. У разі повної відповідності матеріалів заявки всім встановленим правилам і нормам, заявник отримає спеціальне повідомлення, в якому буде вказана дата подання ним заявки на отримання патенту на винахід.

Ще один важливий момент процедури подачі заявки на отримання патенту – формальна експертиза. На цьому етапі перевіряється відповідність матеріалів заявки законодавчим вимогам, і виявляються всі недоліки в оформленні документів. У тому випадку, якщо в документації будуть виявлені які-небудь помилка чи неточності, заявник отримає термінове повідомлення, що містить перелік порушених вимог. На виправлення помилок претенденту на отримання патенту на винахід дається два місяці, протягом яких він зобов’язаний привести пакет документів в належний вигляд.

ПОДІЛИТИСЯ: