Пасивний торговий баланс

Торговельним балансом країни називають облік торгових операцій з іншими державами в конкретний часовий відрізок. Торговий баланс стає пасивним, коли витрати починають превалювати над доходами. Пасивний торговий баланс покривають за допомогою використання валютних резервів, ввезенням капіталу і деякими іншими способами.

Торговий баланс включає в себе 2 розділи:

  • платежі;
  • прихід.

Пасивний торговий баланс відображає реальний стан справ країни у зовнішній торгівлі. Він є індикатором обсягу торгових операцій будь-якої держави і їх якості. Коли він стає негативним, це служить сигналом до того, щоб вжити невідкладних заходів до його вирівнювання. Дані заходи мають на увазі прийняття політичних рішень, здатних змінити ситуацію.

Пасивний торговий баланс формується при впливі ряду факторів. Вони можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Якщо говорити про російський ринок, то тут значний вплив робить динаміка зміни цін на сировину для виробництва товарів. Не варто залишати поза увагою і особливість зовнішньої політики країни. Бізнес і політика тісно пов’язані, тому політичні рішення мають вплив на формування торгового балансу держави.

В Україні торговий баланс негативний. Однією з причин такого стану справ є відтік капіталу.

Способи вирівнювання торгового балансу

Уряд намагається будь-якими методами вирівняти торговий баланс, якщо він стає негативним. Для цього роблять ряд невідкладних заходів. До них відносяться:

  • дефляційна політика;
  • девальвація;
  • валютні обмеження;
  • фінансово-кредитна політика;
  • екстрені заходи державного розвитку.

Одним з найдієвіших і в той же час непопулярних способів вирівнювання торгового балансу є ведення дефляційної політики. Це скорочення витрат на заробітні плати державним працівникам і витрат на соціальні потреби. Головний інструмент дефляційної політики – зміна облікової ставки ЦБ. Але така політика не завжди себе виправдовує. В цьому випадку відбувається зниження виробництва і, відповідно, зростає безробіття.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Монополізм