Пасивний платіжний баланс

Пасивний платіжний баланс – одна з форм платіжного балансу, в якому витрати (платежі) перевищують прибуток (надходження). Пасивний платіжний баланс може покриватися за рахунок ввезення капіталу, оформлення закордонних кредитів, використання валютних резервів і так далі.

Пасивний платіжний баланс: сутність, негативні чинники

Державний платіжний баланс – облік групи фінансових та торговельних угод з іншими державами в певний період часу. У складі платіжного балансу є два основні розділи – виплати (платежі) та прихід (надходження). Якщо рівень надходжень більше, ніж розмір платежів, то платіжний баланс активний (позитивний). У зворотній ситуації, коли величина платежів перевищує рівень надходжень, мова йде про пасивному платіжному балансі.

Особливість платіжного балансу – відображення реальної картини в сфері зовнішньої торгівлі держави. За цією інформацією можна судити не тільки про обсяг участі країни в міжнародному процесі обміну капіталом, послугами, товарами, а й про якість проведених операцій. Ось чому пасивний платіжний баланс змушує вживати термінових заходів по його вирівнюванню за допомогою проведення тих чи інших операцій або вольових рішень в політичній сфері.

База платіжного балансу – торговий баланс, що характеризує імпорт і експорт продукції. Якщо він більше нуля, то країна більше імпортує продукції за кордон, ніж експортує. У такій ситуації мова йде про активний (позитивному) сальдо. У зворотній ситуації, коли обсяг ввезення товару в країну більше, ніж обсяг вивезення, то торговий баланс пасивний (негативний). Зміни балансу безпосередньо пов’язані з коригуванням зайнятості та змінами обсягу внутрішнього виробництва.

Основа торгового балансу – дані митних органів, що враховують обсяги продукції, реально перетинає кордон. У свою чергу, платіжний баланс враховує лише надходження і виплати при зовнішньоторговельних відносинах. За часом рух товару і сам оборот можуть не збігатися.

До складу платіжного балансу входить не тільки торговий баланс, але і прибуток від вкладень, трансфертні виплати, іноземні кредити і так далі. Операції по кожному з видів статей – платежі, які або заходять усередину країни, або ж виходять з неї. Приплив ціни (покупка активів) вимагає від держави витрат іноземної валюти, що змушує відображати рух капіталу зі знаком «-». При продажу активів (наприклад, як випадку з експортом) платіжний баланс відображається зі знаком «+».

Кожна операція, проведена на міжнародному рівні, відбивається двічі – в формі дебету і кредиту:

– дебет – приплив активів (цінностей) в країну, після якого повинні дотримуватися виплати;

– кредит – відтік активів (цінностей) з країни, після чого повинні йти платежі.

Пасивний платіжний баланс може формуватися під впливом низки чинників (зовнішніх і внутрішніх). До них відноситься – динаміка цін, дія циклічних аспектів, динаміка зміни вартості сировини, коливання курсових цін, зниження попиту на різні товари (інвестиційні і споживчі), особливості зовнішньоекономічної політики і так далі.

В Україні має місце пасивний платіжний баланс. Причини – великі зобов’язання за міжнародними послуг, необхідність покриття валютної заборгованості, завезення доларів, відтік капіталу і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: