Пасивний платіжний баланс: методи вирівнювання

Держави, які мають дефіцитний (негативний, пасивний) платіжний баланс можуть приймати такі заходи:

1. Упор на дефляційну політику, спрямовану на зниження внутрішнього попиту і обмеження бюджетних витрат (зокрема, замороження заробітних плат, рівня цін). Головні інструменти – кредитні обмеження, зміна облікової ставки ЦБ, встановлення лімітів обсягу грошей в обороті і так далі. На тлі економічного спаду, при високому рівні безробіття і великому обсязі невикористовуваних резервів політика дефляції призводить до зниження зайнятості і рівня виробництва. Отже, при пасивному платіжному балансі така політика виправдана не завжди.

2. Девальвація – зниження курсової ціни внутрішньої валюти. Основна мета – стимулювати експорт і стримати потоки надходить в країну імпортної продукції. Але роль девальвації багато в чому залежить від умов її проведення, поточної фінансової політики держави. Особливість – стимулювання експорту товарів лише за наявності відповідного потенціалу у країни, а також конкурентоспроможності товарів на світовому ринку.

На практиці різка зміна потоку продукції, що ввозиться неможливо. Крім цього, рідко які країни дотримуються активної політики заміщення імпорту. Причина – високі ризики для економіки. Девальвація призводить до подорожчання імпорту, підвищення витрат у виробничій сфері та зростання цін всередині країни. Але, незважаючи на це, девальвація не завжди здатна виправити пасивний платіжний баланс. У разі завищеною девальвації високий ризик падіння курсу грошей інших країн, що призводить до втрати отриманого переваги. Не дає очікуваного ефекту і режим плаваючих курсів.

3. Валютні обмеження. Пасивний платіжний баланс часто вирівнюється одним із таких способів – зосередженням валютних угод в уповноважених банківських установах, продажем іноземної валюти, блокуванням виручки експортерів у валюті іншої країни і так далі.

4. Особлива кредитно-грошова і фінансова політика. Для зниження пасивного балансу держава може вдаватися до відміни податку з відсотків, впровадженню бюджетних субсидій, підвищення імпортних мит, таргетування грошової маси, введення нової кредитно-грошової політики.

5. Спеціальні заходи, спрямовані на усунення дефіциту балансу в межах основних статей – руху капіталу, «невидимих» операцій та торгового балансу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рухома ціна