Пасивні векселі

Вексель – вид цінного паперу, оформлений за суворими вимогами відповідної форми. Він має на увазі під собою просте і нічим не обумовлений письмова угода векселедавця (або іншого, зазначеного векселедавцем особи) і платника, сплатити при настанні вказаного у векселі терміну певну суму боргового зобов’язання сумлінному власникові векселя (векселедержателю). Під сумлінністю розуміється законне отримання векселя.

Вексельний ринок існує не на базі біржових майданчиків, тому купівля-продаж векселів здійснюється на простому взаємодії суб’єктів. Причина поширення векселів обумовлена ​​тим, що в окремих випадках вони можуть бути засобом розрахунків.

Звернення векселів в Україні засновано на єдиних європейських стандартах. Тому українські векселі можуть вільно обертатися на європейському вексельному ринку і прийматися для розрахунків. Випуском векселів займаються переважно великі організації, зокрема банки. Вони проводять пасивні операції для поповнення ресурсів банку шляхом випуску боргових зобов’язань, у тому числі векселів.

Пасивний вексель, як один з видів цінних паперів.

Залежно від характеру операції, що здійснюється, векселі поділяються на пасивні (прості) і активні (перекладні).

Пасивний вексель являє собою боргову розписку, в якій беруть участь дві особи:

векселедавець і набувач, зобов’язується здійснити оплату.

Характерні особливості пасивного векселі

Виділяють кілька основних відмінних рис пасивного векселі:

  • можливість його передачі за індосаментом;
  • взаємна відповідальність двох сторін, крім особи, яка вчиняє індосамент «без обороту на нього»;
  • можливість здійснення операції без завірення нотаріусом індосаменту;
  • наявність права нотаріального протесту в разі несплати у встановлений термін.

Пасивний вексель, в якому не вказується термін погашення боргу, вважається таким, що підлягає до сплати за пред’явленням. Якщо особливі вказівки про місце складання простого векселя відсутні, то місцем оплати буде вважатися місце проживання векселедавця.

Пасивний вексель, пред’явлений платнику про згоду на оплату (акцепту) або неприйняття, не вимагає складання протесту, тому як при виникненні векселі вже є прямий боржник.

Надалі для пасивного векселі характерні наступні властивості:

  • грошова операція передачі та видачі служить еквівалентом пасивної паперу;
  • анулюється зобов’язання перекладу з валюти в валюту грошових коштів;
  • створюється третій суб’єкт, векселедержателя, який поєднує в собі дві особи;
  • вексель отримує властивість активного (переказного).

Перекладної вексель надається до оплати третьою особою. Векселедавець може сам зняти з себе обов’язки по сплаті і перекласти їх на третю особу. Права по перелічених видів векселів можуть передаватися неодноразово іншим особам з використанням індосаментів.

Результат застосування пасивного векселі

Здатність векселі прискорювати процес реалізації товарного обороту, сприяє зменшенню потреби організацій в грошовому позику. Досягається це в такий спосіб: дія векселя пропорційно термінам, в які відбувається збут товарів. В цьому випадку товарні угоди оформляються за допомогою векселів. Можливість погашення боргу за допомогою пасивного векселі зменшує необхідність в грошах.

Цей вид документа виник, як цінний паперовий носій, який засвідчує прийом обмінників монет (міняла) від купця активів (грошових коштів) в будь-який з існуючих валют і зобов’язання обмінника зробити операцію сплати даного суб’єкту.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рентабельність бізнесу