Пасивні банківські операції

Під пасивними банківськими операціями мається на увазі діяльність фінансової установи, спрямована на формування ресурсів для їх подальшого розміщення. Для залучення коштів зазвичай застосовують такі інструменти, як отримання вкладів від населення, кредитів від інших фінансових установ, проведення емісії цінних паперів.

Засоби від проведення пасивних операцій можуть надходити як у безготівковій формі, так і через касу у вигляді готівки. У будь-якому випадку вони акумулюються на кореспондентському рахунку банківської установи і використовуються ним у подальшому в процесі активних операцій.

Як класифікуються пасивні операції?

В залежності від виду залучених ресурсів розрізняють операції, метою яких виступає формування власних, депозитних і позикових коштів. У свою чергу, мобілізація власних коштів передбачає наступне:

  • створення статутного капіталу;
  • створення резервного капіталу;
  • створення страхового капіталу;
  • формування капіталу спеціального призначення, порядок використання якого визначається керівництвом банку.

Пасивні операції бувають депозитними, кредитними та інвестиційними.

Особливості пасивних депозитних операцій

Сутність цих операцій полягає в залученні і приміщенні на рахунки банку тимчасово вільних коштів населення і підприємств. Причому в якості вкладників розглядаються як постійні клієнти, які обслуговуються в певному фінансовій установі, так і особи, які оформляють тільки депозит. Банк також може використовувати в активних операціях залишок коштів на поточному або бюджетному рахунку організації. Крім того, пасивні операції припускають використання ресурсів інших фінансових установ, які акумульовані на кореспондентських рахунках.

Пасивні операції (депозитні) в залежності від категорії вкладника поділяються на такі види:

  • по залученню коштів підприємств, які розміщені на бюджетному, депозитному або поточному рахунку;
  • по мобілізації грошей фізосіб, розміщених на поточному або депозитному рахунку;
  • по використанню готівки інших фінансових установ, які знаходяться на кореспондентських або депозитних рахунках.

Також депозитні операції можна класифікувати за датою. Отже, виділяють:

  • залучення коштів, які знаходяться на рахунках до запитання;
  • залучення коштів депозитних рахунків, які зберігаються в банку протягом передбаченого договором періоду.

У першому випадку вкладникам виплачуються відсотки в підвищеному розмірі, оскільки банк має можливість розпоряджатися коштами на протязі тривалого часу. Тоді як безстроковий депозит пропонує використання коштів для здійснення поточних операцій.

Особливості пасивних кредитних операцій

overnightПод ними маються на увазі банківські операції, які спрямовані на отримання необхідних коштів на міжбанківському ринку. Українські банки можуть отримувати кредитні кошти від інших фінансових установ на підставі договору. Їх термін коливається від одного дня (кредит overnight) до декількох місяців.

Також банки мають право скористатися ресурсами Центробанку, який виділяє кошти під заставу комерційних векселів. Як правило, кредитування фінансових установ Центробанком здійснюється через лінію рефінансування, яка відновлюється в міру потреби.

Особливості пасивних інвестиційних операцій

Пасивні інвестиційні операції припускають випуск і розміщення фінансовою установою незабезпечених боргових зобов’язань. У процесі здійснення цих операцій банківські установи випускають облігації та інші цінні папери, які поповнюють ресурси за рахунок грошей вкладників і акціонерів.

ПОДІЛИТИСЯ: