Пасивна портфельна стратегія: види, принципи, особливості

При аналізі портфельної стратегії варто врахувати особливості різних підходів. Зокрема, пасивний вид стратегії можна класифікувати за ризиками і потенційного прибутку.

За рівнем ризику стратегія може бути:

– високоприбуткової. В даному випадку інвестор орієнтується на максимальний прибуток, але при цьому приймає високий рівень ризику;

– середньодохідний. Дозволяє сформувати постійний і стабільний дохід середнього розміру. Формується з акцій надійних підприємства. Особливість – мінімальні ризики;

– комбінована. Формується з акцій, що мають різний рівень потенційного прибутку і рівня ризику.

Крім цього, пасивні портфельні стратегії можуть розрізнятися за термінами. Так, можна виділити:

– короткострокові – той вид вкладень, коли термін інвестування не більш ніж шість місяців;

– середньострокові – варіант, коли вкладення здійснюються на період 6-12 місяців;

– довгострокові. Для пасивних портфельних стратегій цей варіант найкращий. Тривалість вкладень становить від року і більше.

До основних принципів пасивних портфельних вкладень можна віднести:

– консервативність. В даному випадку рівень ризику розглядається не з позиції втрати основної суми вкладеного капіталу, а за критерієм отримання мінімального прибутку. При цьому ризик втрати коштів від одних цінних паперів може бути перекритий прибутковістю (більшим прибутком) від інших;

– ліквідність. Бувають випадки, коли в складі портфеля виявляються високоліквідні активи з великою прибутковістю. В даному випадку можна швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку цінних паперів;

– диверсифікація – ключовий момент для пасивних портфельних стратегій. Сенс полягає в тому, щоб враховувати не тільки кількість акцій, але і вид кожної з них. Щоб виключити ймовірні ризики, в портфель повинні бути включені активи різних підприємств, що працюють в різних галузях. Часто цінні папери доводиться включати до складу тоді, коли від них не очікується великого прибутку.

При виборі пасивної портфельної стратегії, варто врахувати її головні особливості:

– основна мета стратегії – захист капіталу від інфляцій, коли можна отримати гарантований прибуток при невеликих вкладеннях;

– мінімальні витрати на управління наявного портфеля;

– кількість і якість акцій в складі портфеля може залишатися незмінним протягом тривалого проміжку часу. Найчастіше це 6-12 місяців;

– за допомогою пасивної стратегії можна створити портфель, що володіє хорошою диверсифікацією;

– на відміну від активних видів вкладень транзакційні витрати є мінімальними.

ПОДІЛИТИСЯ: