Пайовик

До пайовикам зараховують громадян або організації, які внесли пайовий внесок і стали членами споживчого товариства. Причому відповідний статус набувається як при вступі в уже чинне суспільство, так і при створенні нового.

Щоб стати членом діючої організації зацікавленій особі потрібно подати письмову заяву раді товариства. У ньому вказуються особисті дані, а також повідомляється інформація про отримання пенсії або соціальної допомоги. Організації додатково вказують свої банківські реквізити. Для розгляду заяви відводиться місяць. Зацікавлена ​​особа стає пайовиком після винесення позитивного рішення і сплати внеску.

Якщо суспільство тільки створюється, то засновники одночасно стають його пайовиками. Суспільство набуває статусу юрособи після включення даних про нього в держреєстр. На законодавчому рівні встановлено мінімальну кількість засновників споживчого товариства. Його можна зареєструвати, якщо відповідне рішення прийняли не менше п’яти фізичних осіб або трьох підприємств. При цьому максимальна кількість пайовиків не регламентується.

Якими правами володіє пайовик?

В учасників споживчого товариства є наступні права:

 • Добровільно вступати в суспільство або припиняти в ньому членство.
 • Брати участь в його діяльності, в тому числі шляхом обрання у складі органів контролю та управління.
 • Пропонувати заходи, спрямовані на поліпшення діяльності або усунення недоліків.
 • Отримувати виплати і пільги, рішення про надання яких затверджено загальними зборами.
 • Першочергове право на придбання товарів і послуг, які виробляються учасниками товариства.
 • Гарантований збут продуктів промислу і підсобного господарства через що входять до складу товариства організації.
 • На першочергове працевлаштування в суспільстві. Потрібно відзначити, що кількість робочих місць в суспільстві не може перевищувати встановлений законом кількість. Тому тільки відносно невелике число пайовиків працевлаштовані в суспільстві.
 • Отримувати напрямок в навчальний заклад, що відноситься до системи споживчої кооперації.
 • Користуватися соціальною інфраструктурою суспільства.
 • Отримати будь-яку інформацію щодо діяльності товариства.
 • Озвучувати на загальних зборах скарги, пов’язані з порушенням органами управління та контролю чинного законодавства або статуту товариства.
 • Інші права, передбачені статутом, але тільки якщо вони не суперечать законодавчим нормам.

Які у пайовика є обов’язки?

Крім прав пайовики мають також ряд обов’язків перед споживчим товариством:

 • Виконувати вимоги, які містяться в статуті, а також рішення, прийняті органами управління.
 • Брати участь у господарській діяльності шляхом використання пропонованих послуг, поставки сировини, сільськогосподарської продукції.
 • Нести матеріальну відповідальність на субсидіарних засадах за зобов’язаннями товариства.

Необхідно відзначити, що невиконання пайовиком обов’язків без поважних причин є підставою для його виключення з суспільства. Відповідне рішення приймається пайовиками на загальних зборах.

ПОДІЛИТИСЯ: