Пайовий рахунок

Пайовий рахунок (в міжнародній термінології – sharedaccounts) – єдиний рахунок або пул інвестиційних фінансових коштів, що належить декільком власникам і розподілений пропорційно відповідно до внесеної (належить) часткою кожного з них.

У своєму вузькому визначенні, використовуваному в фінансовому менеджменті, означає розподіл єдиного капіталу компанії (акціонерного, засновницького, інвестиційного) серед певної кількості власників згідно з прийнятими внутрішнім нормативним регламентам.

У деяких країнах визначення пайового рахунку має своє власне значення, яке характеризує різні фінансові відносини між власниками грошей і тими, хто ними керує.

У фінансовому і корпоративному управлінні мають найбільше застосування форми пайових рахунків, такі як інвестиційні (через створення спеціальних фондів), а також, що набирають все більшої популярності звані ПАММ-рахунки.

Загальні принципи і моделі управління

Пайовий інвестиційний рахунок – продукт, створений комерційною організацією, що управляє фінансовими активами інвесторів на підставі договорів доручення чи довірчого управління. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності такого інвестиційного управління, розподіляється пропорційної тієї частки, яка була внесена інвестором, за вирахуванням винагороди, що належить керуючим, і інших комісійних витрат.

Існує безліч типів і різновидів організацій, що займаються довірчим управлінням активами своїх клієнтів, їх можна об’єднати в 2 групи:

  • інвестиційні пайові рахунки (фонди) з незмінним портфелем керованих фінансових інструментів (консервативні);
  • інвестиційні фонди (рахунки), що використовують політику і стратегію активного управління клієнтським портфелем за рахунок постійного перерозподілу коштів, що інвестуються в різні групи фінансових інструментів.

Основне завдання інвестиційного фонду – створення системи управління активами і формування забезпечувальних гарантій по розміщенню та інвестування грошових коштів клієнтів (довірителів) в різні ринкові інструменти (акції, облігації).

Перспективні моделі управління пайовими рахунками

ПАММ-лічильної зміну морально застарілим формам управління капіталу інвесторів, найманими професійними керуючими, прийшла методологія застосування систем електронної торгівлі на всіх світових ринках, як єдиної глобальної фінансової системи. Однією з таких методик є використання ПАММ-рахунків.

ПАММ-рахунок (від англ. Percentage Allocated Management Module) – особлива система управління торгового (інвестиційного) рахунку, що дозволяє за допомогою інформаційних технологій та мережі інтернет передавати керуючому фінансові кошти інвестора в довірче управління для проведення необхідних фінансових торгових операцій на ринках.

Їх головною особливістю є те, що активи інвесторів (вкладників) з ПАММ-рахунку не перекладаються безпосередньо на рахунок керуючого, керований рахунок належить довірителю (інвестору), і керуючий має право тільки здійснювати торгові операції, тобто у нього просто немає доступу до рахунку клієнта для здійснення введення або виведення коштів.

Весь комерційний і ринковий ризик несе на собі сам інвестор згідно з укладеним договором довірчого управління.

Керуючий може на одному ПАММ-рахунку мати активи декількох вкладників, і тоді прибуток розподіляється звичайним порядком, тобто пропорційно частки кожного.

ПОДІЛИТИСЯ: