Пайовий інвестиційний фонд

Не існує такої людини, яка не хотіла б збільшити свій капітал. На економічному ринку існує безліч організацій, готових в цьому допомогти. До числа таких організацій відносяться пайові інвестиційні фонди, що надають можливість збільшити заощадження шляхом вкладення вільних грошових засобів. Пайові фонди з кожним роком набирають популярність, за рахунок змін в економіці, підвищення добробуту громадян і їх фінансової грамотності.

В Україні імовірно відкрито понад 500 фондів. Сам фонд не відноситься до числа юридичних осіб.

Суть пайових фондів полягає в об’єднанні коштів (паїв) вкладників (пайовиків). Вкладниками є тільки фізичні особи. Всі операції з вкладами здійснюються виключно в інтересах пайовиків і тільки в межах закону. Головним нормативом, що регулює діяльність пайового фонду виступає закон «Про інвестиційні фонди».

Управління пайовими внесками регулюється кількома структурами: керуюча компанія, спеціальні депозитарії, спеціальні реєстратори і аудитори. Взаємодія цих структур є складну схему, зрозуміти яку важко звичайному вкладнику. На практиці, такий підхід в роботі пайових внесків гарантує вкладником збереження їх коштів і дотримання прав.

Фонди мають своє майно, що складається з активів (гроші, в т.ч. іноземні, вклади, цінні папери та ін.). Розбираючись в суті даних структур, можна виділити їх основні функції:

– Керуюча компанія здійснює довірче управління фінансами фонду.
– Контроль над виробленими операціями з коштами пайовиків, веде спеціалізований депозитарій.
– Спеціальний реєстратор веде реєстр, який враховує права вкладників на частку у фонді, відображає дані про самих вкладників, реєструє придбання, передачу, видачу та погашення паїв.
– За правильністю ведення реєстру стежить аудитор.
– Все структури фонду мають такі самі обов’язки в разі виникнення порушень.

Що являє собою пай?

Володіння паями виникає у інвестора, при внесенні грошових коштів.

Сам по собі пай не має паперового носія і проходить реєстрацію в реєстрі пайовиків. Купуючи паї, вкладнику надається виписка з даного реєстру.

Розпоряджатися паями можна на тому ж рівні, що і іншими цінними паперами, тобто у пайовиків виникає право продати їх, подарувати, залишити в заставу і т.д.

Вкладник набуває не точне число паїв, а вносить тільки певну суму грошей.

Існує розмежування на відкритий і закритий фонд.

У відкритому фонді можна придбати будь-яку кількість паїв. У закритому, кількість придбаних паїв обмежується керуючою компанією.

Показниками паїв вважаються розрахункова вартість і вартість чистих активів.

На підставі розрахункової вартості, паї видаються і погашаються, Активи допомагають визначити величину фонду.

Розрахунки за показниками виробляються під подвійним контролем керуючою компанією і спеціалізованим депозитарієм.

Звідки береться дохід пайовиків

Для отримання доходу з фонду, мало внести певну грошову суму. Залучення доходу залежить від вартості паїв, яка може зменшуватися і збільшуватися. Тому пайовики повинні бути інформовані про можливі ризики і збитки, тому що 100% прибуток фонду гарантувати ніхто не зможе.

Отримати можливий дохід вкладники можуть після погашення паїв або продавши паї на вторинний ринок.

Всі операції з купівлі та погашення паїв через первинний ринок проходять через керуючу компанію.

Щоб пай був погашений, необхідно подати заяву через керуючу компанію. Якщо заява буде прийнято, до реєстру внесуть дані про погашення паю. Завершальною процедурою буде перерахування грошових коштів на рахунок вкладника.

Вторинний ринок представляє таку ж можливість по покупці і продажу паїв. На вторинному ринку всі операції з паями проходять вже не через керуючі компанії, а через власників паїв, в основному, це брокерські компанії.

Пайовики можуть нести певні витрати:

1. Первинні витрати на покупку і погашення паїв.
2. Витрати, які можливі щодня.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Попередня оплата