Фінанси

Реімпорт: визначення

0 коментарів

Під реімпорту мається на увазі митна процедура, згідно з якою вантаж, раніше вивезений з митної території, повертається назад у визначені законодавством терміни. При цьому мито за переміщення продукції через кордон...

Результативний фонд

0 коментарів

Результативний фонд - це компанія, яка здійснює інвестиції в різні фінансові об'єкти, головна мета інвестування - отримання великих доходів і значний приріст капіталу. Останнє дуже часто пов'язане з фінансовим ризиком,...

Резидентський рахунок

0 коментарів

Резидентський рахунок - це рахунок, відкритий кредитною організацією резиденту країни. Сюди можна віднести вклади, депозити, рахунки банківських карт та інше. Оформляються резидентські рахунку без обмежень і не вимагають для цього...

Резерви потенційні

0 коментарів

Потенційними резервами акціонерного товариства називаються приховані резерви, що дозволяють розраховувати на зростання курсової вартості цінних паперів компанії, а також на підвищення її кредитоспроможності.

Класифікація резервів компанії

Всі резерви, якими володіє...

Резерви відкриті

0 коментарів

Резерви відкриті - це резерви підприємства, які вказуються в його балансовому звіті і можуть бути проаналізовані фахівцями з фінансової оцінки. Особливість відкритих резервів - можливість видачі інформації про них за...

Резерви легальні

0 коментарів

Резерви легальні чи законні - це частка капіталу організації, яка утворюється від нерозподіленого прибутку, отриманої в ході ведення діяльності. Підприємства, в процесі фінансово-господарської діяльності піддаються високим ризикам, що особливо актуально,...

Резерви комерційних банків

0 коментарів

Резерви комерційних банків - це кошти, які покликані забезпечити, в разі необхідності, покриття збитків банківської установи і виплати за вкладами, покрити втрати по вкладеннях в інші активи і фінансові інструменти.

...

Резервний фонд

0 коментарів

Як відомо, господарська діяльність підприємств схильна до численним ризикам, серед яких можна відзначити локальний, галузевої, регіональний і багато інших. В даний час вони ще більше посилюються через кризових явищ в...

Резервний транш

0 коментарів

Резервний транш - це ¼ частина квоти держави, яке є членом МВФ. Резервна квота може бути повернута країні при необхідності в цьому на першу вимогу. Зробити внесок до резервного транш...

Резервний кредит

0 коментарів

Резервний кредит (back-up credit) - альтернативне джерело фінансових коштів, до якого емітент може звернутися, якщо по якійсь причині весь випуск емітованих цінних паперів не вдасться розмістити на ринку. Резервний кредит...