Фінанси

Оборотно-сальдова відомість

0 коментарів
Оборотно-сальдова (зворотний) відомість - регістр бухгалтерського обліку, призначений для контролю операцій і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності. На бухгалтерському сленгу оборотно-сальдову відомість називають «Оборотка». Яку інформацію...

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0 коментарів
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - підсумковий фінансовий результат діяльності компанії за звітний рік, одна зі складових пасивів, тобто джерел коштів компанії, що входить в розділ «Капітал і резерви» Балансу. Нерозподілений...

Нематеріальні пошукові активи

0 коментарів
Хто враховує нематеріальні пошукові активи Нематеріальні пошукові активи можуть відображатися в бухобліку організацій, що здійснюють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр...

Нематеріальні активи

0 коментарів
Нематеріальний актив (НМА), це актив, який одночасно відповідає таким вимогам: актив не є річчю; актив здатний приносити організації економічні вигоди, тобто призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт...

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку

0 коментарів
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку - це форма обліку, при якій використовуються спеціальні документи бухгалтерського оформлення - меморіальні ордери, в яких міститься вказівка про записи господарської операції на відповідних рахунках бухгалтерського...

Матеріально-виробничі запаси (МВЗ)

0 коментарів
Матеріально-виробничі запаси - активи, які використовуються в якості сировини, матеріалів і т. д. При виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг), які придбаваються безпосередньо для перепродажу, а також...

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси)

0 коментарів
Ліміт каси - це максимально допустима сума готівки, яка може зберігатися в касі. Готівку понад встановленого ліміту повинні бути здані в банк. Ліміт каси визначається: - Керівником організації; - Керівником...

Кредиторська заборгованість

0 коментарів
Кредиторська заборгованість - це борги до сплати. Кредиторська заборгованість виникає, коли від покупців отримано аванс, а товари (роботи, послуги) ще не реалізовані, або якщо від постачальника отримані товари (роботи, послуги),...

Коригувальна проводка (сторно)

0 коментарів
Коригувальна (коригуюча) проводка - це проводка, яка використовується з метою приведення доходів і витрат у відповідність на звітну дату. Вона відображає вже здійснену економічну діяльність, але не врахована необхідним чином....

Комерційні витрати

0 коментарів
Комерційні витрати - це витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт, послуг. До комерційних витрат відносяться витрати: на затарювання і упаковку; з доставки на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у транспортні...