Фінанси

Оціночні зобов'язання

0 коментарів
Оціночні зобов'язання - це зобов'язання з невизначеною величиною і (або) терміном погашення. Термін «оціночні зобов'язання» введений ПБО 8/2010 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Він в цілому аналогічний поняттю резервів...

Звітний період

0 коментарів
У бухгалтерському обліку звітний період - проміжок часу, який включає відбувалися на його протязі або пов'язані з нього факти господарської діяльності, що відображаються економічним суб'єктом у бухгалтерському обліку і бухгалтерської...

Звіт про зміни капіталу

0 коментарів
Звіт про власний капітал - це таблична форма бухгалтерської звітності, що деталізує дані про наявність і зміни капіталу і резервів організації за їх видами. Звіт про власний капітал - одна...

Звіт про прибутки і збитки

0 коментарів
Звіт про прибутки і збитки (ЗПЗ) - це табличне представлення фінансових результатів діяльності організації за певний період. Поряд з Бухгалтерським балансом, Звіт про прибутки та збитки є однією з двох...

Звіт про рух грошових коштів

0 коментарів
Звіт про рух грошових коштів (ЗРГА) - це таблична форма бухгалтерської звітності, що містить дані про рух грошових засіб в розрізі статей їх надходження в організації та виплати. Даний звіт...

Відпускні

0 коментарів
У загальному випадку працівник має право на щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 28 календарних днів. При цьому працівник може розділити відпустку на кілька частин за погодженням з роботодавцем. У такому...

Відстрочений податковий актив

0 коментарів
Порядок обліку доходів і витрат для бухгалтерського обліку і для обчислення податку на прибуток різниться. Це призводить до того, що податок на прибуток, обчислений з бухгалтерського прибутку не збігається з...

Відкладене податкове зобов'язання

0 коментарів
Порядок обліку доходів і витрат для бухгалтерського обліку і для обчислення податку на прибуток різниться. Це призводить до того, що податок на прибуток, обчислений з бухгалтерського прибутку не збігається з...

Основні засоби

0 коментарів
Основні засоби - це засоби праці, які мають матеріально-речову форму і зберігають її в процесі використання. Об'єкти основних засобів призначені для використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців). До основних...

Оборотні активи

0 коментарів
Оборотні активи - це активи, які служать або погашаються протягом 12 місяців, або протягом нормального операційного циклу організації (якщо він перевищує 1 рік). Багато оборотні активи використовуються одномоментно при відпустці...