Фінанси

Витрати майбутніх періодів (ВМП)

0 коментарів
Витрати майбутніх періодів (ВМП) - це витрати, зроблені організацією в попередньому і / або звітному періодах, але підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг) у наступні періоди діяльності організації. Без...

Видатковий касовий ордер

0 коментарів
Видатковий касовий ордер - це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється видача готівкових коштів з каси організації. Форма видаткового касового ордера Для видаткового касового ордера встановлена спеціальна...

Відсотки до сплати

0 коментарів
Відсотки до сплати - плата за користування засобами, залученими компанією в борг, а саме: відсотки, належні до сплати за залученими організацією позиками; відсотки і дисконт, належні до сплати з цінних...

Відсотки до отримання

0 коментарів
Відсотки до отримання - доходи, отримані в зв'язку з наданням третім особам боргового фінансування, а саме: відсотки, що приєднуються організації за виданими нею позиками; відсотки і дисконт, що належать до...

Прибутковий касовий ордер

0 коментарів
Прибутковий касовий ордер - це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється прийом готівкових грошових коштів в касу організації. Коли виписується прибутковий касовий ордер Оскільки прибутковий касовий ордер...

Прибуткова накладна

0 коментарів
Прибуткова накладна застосовується для обліку надходження матеріальних цінностей всередині організації. Вона зберігається на складі і використовується для складського обліку. Її зручно оформляти при оприбуткуванні на склад великої кількості матеріальних цінностей....

Прибуток в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Прибуток - це різниця між виручкою (доходом) і витратами (витратою). Прибуток є ключовим заходом фінансової ефективності підприємницької діяльності. У бухгалтерської звітності (Звіт про прибутки і збитки) виділяють наступні показники прибутку:...

Пояснювальна записка

0 коментарів
Пояснювальна записка - це інформація до річної бухгалтерської звітності, яка доповнює дані, що містяться в основних формах бухгалтерської звітності. Починаючи зі звітності за 2012 року термін "пояснювальна записка" замінений в...

Пасивний рахунок

0 коментарів
Пасивні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, призначені для обліку стану, руху і зміни джерел коштів підприємства. На пасивних рахунках відображаються операції, що змінюють суму коштів підприємства (активів підприємства), а також...

Пасив в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Пасив в бухгалтерському обліку - це сукупність джерел формування коштів організації. Пасив, поряд з Активом, є однією з двох частин бухгалтерського балансу. Обидві ці частини балансу: ліва (актив) і права...