Фінанси

Реприватизація: визначення

0 коментарів

Реприватизація - це перехід чи повернення в приватну власність державної власності, яка раніше була конфіскована за допомогою безоплатної націоналізації.

Сутність і особливості реприватизації

Відмінність реприватизації від приватизації в тому, що...

Репорт: визначення

0 коментарів

Репорт - один з видів біржової угоди на фондовому ринку, суть якої в продажу активу і одночасному оформленні угоди на її викуп через обумовлений час і за більшу ціну. Репорт...

Репатріація облігацій

0 коментарів

Репатріація облігацій - повернення облігацій, розміщених серед іноземних інвесторів в державу, де вони були емітовані. Здійснюється шляхом погашення емітентом або викупу приватними особами, комерційними установами, державою.

Суть і механізм репатріації...

Репатріація капіталу

0 коментарів

Репатріація капіталу - це повернення на батьківщину матеріальних цінностей, які були вивезені за кордон. Міграцію капіталу можна спостерігати в кожній країні, в тому числі і в Україні. На це є...

Рентний займ

0 коментарів

Дохід з рентної займу називається рентою, яка встановлюється у відсотках, розрахованих від номіналу облігаціъ. Рентний займ - вид державної позики, за умовами якого країна зобов'язується виплачувати регулярні платежі, які є...

Рентні платежі

0 коментарів

Під рентними платежами прийнято мати на увазі ті платежі компаній і підприємств, які вони виплачують в обмін на наданий в їх власність майно.

Особливості рентних платежів

Виплата рентних платежів за...

Рентна процентна ставка

0 коментарів

Рентна процентна ставка - ставка, яка використовується при нарощуванні або дисконтуванні платежів, що складають ренту.

Сутність рентного доходу

Рентою називають фінансовий потік, платежі якого виробляються через рівні проміжки часу

...

Рентна облігація

0 коментарів

Рентна облігація - безстрокова борговий папір, у якій немає конкретної дати покриття. Головна особливість рентної облігації в тому, що вона нескінченно пролонгується і продовжує приносити інвестору стабільний дохід.

Рентна облігація...

Рентабельність власних коштів

0 коментарів

В економіці власним капіталом (власними засобами) називають сукупність всіх активів, що перебувають у власності компанії.

Власні кошти підприємства

З фінансової точки зору величина власних коштів - це різниця між активами...

Рентабельність власного капіталу

0 коментарів

Рентабельність власного капіталу характеризує віддачу на вкладення акціонерів з точки зору отриманого компанією прибутку. Цей коефіцієнт може позначатися абревіатурою ROE (return of investment) і мати іншу назву - прибуток на...