Фінанси

Управлінські витрати

0 коментарів
Управлінські витрати - це витрати на управління організацією, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом. Таким чином, якщо витрати на управління можна пов'язати безпосередньо з будь-яким виробничим процесом, то ці витрати...

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

0 коментарів
Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) - витрати, пов'язані із заготівлею і доставкою матеріальних цінностей (товарів, сировини, матеріалів, інструментів). До транспортно-заготівельних витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріально виробничих запасів (МПЗ), зокрема належать такі...

Товарно-транспортна накладна

0 коментарів
Товарно-транспортна накладна (ТТН) призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей і розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Товарно-транспортна накладна на перевезення вантажів автомобільним транспортом складається вантажовідправником для кожного вантажоодержувача окремо на...

Товарна накладна

0 коментарів
Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що застосовується для оформлення переходу права власності (шляхом продажу, відпустки) на товар або інші матеріальні цінності від продавця до покупця. У накладній вказується найменування...

Сукупний фінансовий результат періоду

0 коментарів
Сукупний фінансовий результат періоду - це чистий прибуток (збиток) за звітний період з урахуванням сальдо операцій, що не включаються в розрахунок чистого прибутку (збитку). Які показники використовуються при розрахунку сукупного...

Сезонне виробництво

0 коментарів
Сезонне виробництво - виробництво, здійснення якого безпосередньо пов'язане з природними, кліматичними умовами і до пори року. Тобто, сезонної вважають діяльність, яку в силу природних, кліматичних умов можна вести тільки в...

Собівартість

0 коментарів
Собівартість - це витрати на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг. Як правило, собівартість складають витрати, безпосередньо які відносять до продукції, що випускається, але можливий і варіант підрахунку собівартості,...

Сальдо

0 коментарів
Сальдо - це різниця між надходженнями і витратами за певний проміжок часу. Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень над витратами, а негативне - навпаки. Сальдо в бухгалтерському обліку Сальдо в...

Резервний капітал

0 коментарів
Резервний капітал - частина майна підприємства, призначена для покриття його збитків. Резервний капітал може бути використаний тільки на цілі, передбачені законодавством та / або установчими документами підприємства. Формування резервного капіталу...

Розрахунковий рахунок

0 коментарів
Розрахунковий рахунок - це рахунок, що відкривається банком юридичним та фізичним особам для зберігання грошових коштів, для ведення поточних розрахунків в готівковій та безготівковій формі. Власник розрахункового рахунку має право...