Фінанси

Поняття амортизації в економіці, бухгалтерському та податковому обліку

0 коментарів

Амортизація основних засобів - можливість збереження капіталу.

Термін «амортизація», напевне, доводилося не раз чути кожному, і в тій чи іншій мірі вловлювати суть цього процесу. Найбільший пік популярності амортизації основних...

Собівартість готової продукції: характеристика, види, способи розрахунку

0 коментарів

Однією з головних характеристик, які використовує економічний аналіз для виявлення ефективності діяльності підприємства, виступає собівартість реалізованої і готової продукції: саме тому, знати, що таке собівартість особливо важливо.

Собівартістю називають підсумовані...

Яким чином формується статутний капітал

0 коментарів

Статутний капітал - це, по суті, інвестиція власників підприємства в нього. Він формується різними шляхами в залежності від того, яка організаційно-правова форма обрана для підприємства. Існує два основних типи для...

Як розібратися, що таке статутний капітал?

0 коментарів

Статутний капітал - це сукупність коштів, які засновники підприємства вклали в нього при його підставі, за таким принципом створюються товариства і ТОВ. Статутний капітал необхідний для забезпечення початкової роботи підприємства,...

Які типові проводки використовуються в бухгалтерському обліку

0 коментарів

Щоденно установи, здійснюючи свою трудову діяльність, виробляють різні операції господарського значення:

Набувають різні товари і продукцію. Продають продукцію покупцям. Проводять розрахунок з інвесторами. Видають співробітникам заробітну плату, премії, інші види...

Що мається на увазі під поняттям «валюта балансу в бухгалтерському обліку»

0 коментарів

Щоб в бухгалтерії було можливо правильно і прозоро скласти аналіз з фінансів, потрібно володіти необхідною характерною інформацією. Джерелом в цій сфері діяльності є якраз звітність, яку ведуть з фінансів.

Що...

Принципи організації фінансів на підприємстві

0 коментарів

Правильно організована і налагоджена робота підприємства дозволяє домогтися очікуваних прибутків при мінімізації видаткової частини. Організація фінансів в частині управління фірмою грає велике значення для отримання кращого результату реалізації фінансово-господарської діяльності.

...

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0 коментарів

Як відомо, в економічній діяльності завжди потрібно робити вибір при обмежених ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних, природних). Також вони називаються факторами виробництва. Одним з цих факторів є капітал, який представляється грошовим...

Управління необоротними та оборотними активами

0 коментарів

Стратегія управління активами організації в світлі її політики в області фінансів формує перенаправлення фінансових потоків, що в підсумку призводить до реалізації всіх заходів, які спрямовані на поліпшення ефективності в їх...

Юридичні особи підприємства - форми реорганізації

0 коментарів

Під реорганізацією розуміють таке поняття - зупинку діяльності однієї юридичної особи на умови правової спадкоємності. Результатом даного процесу є виникнення кількох нових суб'єктів економічної діяльності, які визнають зобов'язання, що виникли...